Tagasi

EVS-EN 13964:2014

Ripplaed. Nõuded ja katsemeetodid

Üldinfo
Kehtiv alates 01.04.2014
Alusdokumendid
EN 13964:2014
Tegevusala (ICS grupid)
91.060.30 Laed. Põrandad. Trepid
Direktiivid või määrused
305/2011 Ehitustooted
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.04.2014
Põhitekst
06.02.2007
Muudatus
09.08.2004
Põhitekst
See Euroopa standard hõlmab laekatteid, üksikuid aluskonstruktsioonikomponente, alus-konstruktsiooni- ja ripplaekomplekte, mis on ette nähtud turule viimiseks. Standard hõlmab täiskomplektina müüdavaid ripplagesid, komplektina turustatavaid aluskonstruktsioone, taoliste aluskonstruktsioonide üksikuid komponente (tooteid) ja laekattekomponente. Standard sisaldab katse- ja hindamismeetodeid, samuti eeskirju vastavuse hindamiseks ja toodete märgistamiseks selle Euroopa standardi nõuete kohaselt. Muude Euroopa standardite puudumisel sätestab see Euroopa standard üldiselt kättesaadavate lae aluskonstruktsioonide ja laekattekomponentide mõõtmed, tolerantsid ja kui see on asjakohane, siis ka toimivusnõuded. See Euroopa standard hõlmab järgmisi karakteristikuid:  tuletundlikkus;  tulepüsivus (ainult ripplaekomplektid);  ohtlike ainete eraldumine ja/või sisaldus:  asbesti eraldumine (sisaldus) (ainult ripplaekomplektid ja laekattekomponendid);  formaldehüüdi eraldumine (ainult ripplaekomplektid ja laekattekomponendid);  teised ohtlikud ained;  kildumisomadused (ohutu purunemine) / löögikindlus (ainult ripplaekomplektid ja ripplae-komplektide haprast materjalist laekattekomponendid);  paindetõmbetugevus;  kandevõime, tolerantsid ja mõõtmed;  elektriohutus (toote võime vältida elektrilöögiohtu, mis tuleneb ripplagedesse installeeritud elektrit tarbivatest seadmetest, nagu näiteks ventilatsiooniseadmed ja valgustid);  otsese õhuheli isolatsioon (ainult ripplaekomplektid);  helineelduvus (ainult ripplaekomplektid ja laekattekomponendid);  soojuserijuhtivus (ainult ripplaekomplektid ja laekattekomponendid);  vastuvõtlikkus kahjulike mikroorganismide kasvule;  kinnituskindlus (asjakohane mehaaniliselt kinnitatavate komponentide korral);  paindetõmbetugevuse ja kandevõime niiskuspüsivus. See Euroopa standard hõlmab ka järgmisi nõudeid:  värvus ja valguse peegelduvus;  paigaldamine. See Euroopa standard ei hõlma:  teiste harmoneeritud Euroopa standarditega hõlmatud lae aluskonstruktsioone ja laekatte-komponente ning ehitusplatsil ehitatud lagesid, millele kehtivad teised Euroopa tehnilised spetsifikatsioonid ja mille paigaldaja, mitte komponendi tootja, vastutab selle eest, et täielikult kokkupandud ripplagi vastaks kõigile selle kohta kehtivatele normatiivsetele nõuetele;  standardi EN 14716 kohaseid pinglagesid;  teisaldatavate ehitiste, haagiselamute ja teiste transpordivahendite lagesid;  karakteristikuid, mis on vajalikud erilisteks rakendusteks, mille puhul on nõutavad ka teised karakteristikud, mida see Euroopa standard ei hõlma;  ripplagesid, mis on ette nähtud kasutamiseks lagedes, millele kohaldatakse veepidavusnõudeid;  lagesid, mida kasutatakse välistingimustes, mille puhul kehtivad nõuded erinevad selle standardiga hõlmatud nõuetest (tunnelid, varikatused, tanklad, kaaristud, avatud spordirajatised, autoparklad jne);  raskelt koormatud ripplagesid või nende kandekonstruktsioone (nt käidavaid lagesid);  lagesid, mis on tehtud tuletõkkeplaatidest;  valikuliselt ripplagedes kasutatavatele valgustusseadmetele ja teistele paigaldistele esitatavaid töökindluse, tervisekaitse ja ohutusnõudeid;  paneele materjalidest, mis on hõlmatud juba teiste, CEN /TC 241 ja CEN/TC 112 koostatud harmoneeritud Euroopa standarditega (vt märkus 1); MÄRKUS Need standardid on välja töötanud CEN/TC 241 mandaadi M/106 „Kipstooted“ ja CEN/TC 112, mandaadi M/113 „Puidupõhised paneelid“ alusel.  ankruid, mis on hõlmatud teiste Euroopa tehniliste spetsifikatsioonidega. See Euroopa standard esitab ka teatud spetsifikatsioone paigaldatud ripplaesüsteemide kohta (vt märkus 2). MÄRKUS 2 Selleks on kaks põhjust:  võib juhtuda, et üksikkomponendid ja komplektid peavad vastama teatud kindlatele nõuetele, et tagada paigaldatud ripplaesüsteemi nõuetele vastavus; ja  võttes arvesse komponentide/komplektide ja paigaldatud süsteemi omavahelist seost tuleks neile esitatavad nõuded esitada ühes ja samas dokumendis. See Euroopa standard sisaldab teavet eri osapooltele, kes vastutavad hoonete ja rajatiste sisetingimustes kasutatavate ripplagede projekteerimise, tootmise ja spetsifitseerimise/valimise eest.
*
*
*
PDF
30,04 € koos KM-ga
Paber
30,04 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 14246:2006

Ripplagede kipselemendid. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid
Uusim versioon Kehtiv alates 08.08.2006
Põhitekst

EVS-EN 14195:2015

Kipsplaatkonstruktsioonide metallprofiilid. Määratlused, nõuded ja katsemeetodid
Uusim versioon Kehtiv alates 04.02.2015
Põhitekst

EVS-EN 1504-10:2017

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 10: Toodete kasutamine ehitusplatsil ja kvaliteedikontroll
Uusim versioon Kehtiv alates 01.11.2017
Põhitekst

EVS-EN 13914-2:2016

Krohvide projekteerimine, valmistamine ja pealekandmine. Osa 2: Sisekrohv
Uusim versioon Kehtiv alates 04.04.2016