Tagasi

EVS-EN 14662-3:2015

Välisõhu kvaliteet. Standardmeetod benseeni kontsentratsiooni mõõtmiseks. Osa 3: Automaatne pumpamisega proovivõtt ja in situ gaaskromatograafia

Üldinfo
Kehtiv alates 05.01.2016
Alusdokumendid
EN 14662-3:2015
Tegevusala (ICS grupid)
13.040.20 Välisõhu kvaliteet
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
05.01.2016
Põhitekst
10.08.2005
Põhitekst
Antud Euroopa standard näeb ette automaatsel proovivõtul ja gaaskromatograafilisel analüüsil põhineva meetodi benseeni kontsentratsiooni poolpidevaks mõõtmiseks välisõhus. Standard määrab suutlikkusnäitajad ja nende nõutavad väärtused sobiva automaatse gaaskromatograafi (GC) valikuks tüübikinnituskatsetes. Standardis kirjeldatakse ka analüsaatori sobivuse hindamist kindla mõõtekoha jaoks kontrollimaks, et täidetud oleks direktiivi nõuded andmekvaliteedi, nagu on määratud direktiivi 2008/50/EÜ lisas I [1], ja proovivõtu, kalibreerimise ning kvaliteedikontrolli puhul. Meetod sobib benseeni kont¬sentratsiooni mõõtmiseks välisõhus vahemikus kuni 50 µg/m3. See on tüübikinnituskatsete sertifitseeritav kontsentratsioonivahemik. Olenevalt välisõhus olevatest kontsentratsioonidest võib kasutada ka muid vahemikke. MÄRKUS 1 Kui standardi meetodit kasutatakse muul eesmärgil kui EL-i direktiiviga 2008/50/EÜ nõutud mõõtmisteks, ei pruugi mõõtevahemikule ja mõõtemääramatusele esitatavad nõuded rakenduda. Meetod katab maa- ja linnapiirkondade ning liikluse mõju mõõtvate mõõtekohtade ja tööstuslike allikate õhus määratavad benseeni kontsentratsioonivahemikud. Tulemused esitatakse kujul µg/m3 (temperatuuril 20 °C ja rõhul 101,3 kPa). MÄRKUS 2 Benseeni massikontsentratsioon 50 µg/m3 vastab benseeni moolisuhtele 15,4 nmol/mol. Siinsest Euroopa standardist leiab teavet eri kasutajarühmade jaoks. Peatükid 5 kuni 7 ning lisad C ja D sisaldavad üldist teavet benseeni mõõtmise põhimõtete kohta automaatse gaaskromatograafi ja proovivõtusüsteemidega. Peatükk 8 ja lisa E on suunatud otseselt katseasutustele ja laboritele, mis tegelevad benseenianalüsaatorite tüübikinnituskatsetega. Need jaotised sisaldavad teavet järgmiste kohta: — tüübikinnituskatse tingimused ning katseprotseduurid ja -nõuded; — analüsaatori suutlikkusnõuded; — tüübikinnituskatsete tulemuste hinnang; — benseenianalüsaatori mõõtmistulemuste määramatuse hindamine tüübikinnituskatsete tulemuste põhjal. Peatükid 9 kuni 11 ja lisa F on suunatud järelevalve mõõtevõrgustikele, mis teostavad välisõhus oleva benseeni praktilisi mõõtmisi. Need jaotised sisaldavad teavet järgmise kohta: — mõõtevõrgustiku analüsaatori algpaigalduse järelevalve ja heakskiidukatse; — jooksev kvaliteedikontroll; — mõõtetulemuste arvutamine ja esitamine; — praktilise järelevalve tingimustes tehtud mõõtetulemuste määramatuse hinnang.
*
*
*
PDF
24,89 € koos KM-ga
Paber
24,89 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 482:2012+A1:2015

Töökoha õhu kvaliteet. Üldnõuded keemiliste ohutegurite mõõteprotseduuride suutlikkusele
Kehtetu alates 15.04.2021
Põhitekst

EVS-EN 14211:2012

Välisõhk. Kemoluminestsentsil põhinev standardmeetod lämmastikdioksiidi ja lämmastikmonooksiidi kontsentratsiooni mõõtmiseks
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2012
Põhitekst + parandus

EVS-EN 14212:2012

Välisõhk. Ultraviolettfluorestsentsil põhinev standardmeetod vääveldioksiidi kontsentratsiooni mõõtmiseks
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2012
Põhitekst

EVS-EN 14625:2012

Välisõhk. Ultraviolett-fotomeetrial põhinev standardmeetod osooni kontsentratsiooni mõõtmiseks
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2012