Tagasi

EVS-EN 1504-9:2008

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 9: Toodete ja tootesüsteemide kasutamise üldised põhimõtted

Üldinfo
Kehtiv alates 07.11.2008
Alusdokumendid
EN 1504-9:2008
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
07.11.2008
Põhitekst
Euroopa standardi EN 1504 käesolevas osas kirjeldatakse betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide (sealhulgas näiteks teekatted, lennurajad, põrandaplaadid, eelpingestatud konstruktsioonid) kaitsmisel ja parandamisel rakendatavaid põhimõtteid. Kasutatavad tooted ja tootesüsteemid on kindlaks määratud standardi EN 1504 teistes osades või teistes asjakohastes Euroopa standardites või ETA-des. Käesolev Euroopa standard hõlmab atmosfääriõhus, pinnases ja vees paiknevaid konstruktsioone. Käesolev Euroopa standard käsitleb: a) inspekteerimise, katsetamise ja hindamise vajadust enne ja pärast parandustöid; b) konstruktsioonide kaitsmist defekte põhjustavate mõjurite eest ja defektide parandamist. Defektide põhjusteks võivad olla: 1) mehaanilised mõjurid, nt löögid, ülekoormus, vajumine, plahvatused, vibratsioon ja seismilised mõjurid; 2) keskkonnast lähtuvad keemilised ja bioloogilised mõjurid, nt sulfaatkorrosioon, betooni leeliskorrosioon; 3) füüsikalised mõjurid, nt külmumine-sulamine, termopragunemine, niiskusdeformatsioonid, soolade kristaliseerumine ja erosioon; 4) tulekahjustused; 5) sarruse korrosioon, mille põhjuseks on: i) betoonkaitsekihi füüsikaline lagunemine; ii) betooni leeliselisuse keemiline kadu sarruse kaitsekihis, õhu süsihappegaasi poolt põhjustatud karboniseerumise toimel, iii) betooni saastumine kloriidide või teiste kemikaalidega; iv) naabruses paiknevatest elektriseadmetest sarrusesse sattunud või nende poolt indutseeritud uitvoolud. c) defektide parandamist, mis tulenevad projekteerimis-, spetsifitseerimis- ja ehitusvigadest või ebasobivate ehitusmaterjalide kasutamisest; d) konstruktsiooni nõutava kandevõime taastamist, kasutades: 1) sissebetoneeritud või välise sarruse asendamist või lisamist; 2) pragude ja tühikute täitmist elementides või elementide vahel konstruktsiooni tugevuse ja kestvuse tagamiseks; 3) betooni või elementide lisamist või asendamist. e) veetiheduse tagamist, kui kaitsmise ja parandamise olulist osa; f) kaitsmise ja parandamise põhimõtteid ja meetodeid, näiteks neid, mis on loetletud tabelis 1. Tööde teostamist ehitusplatsil käsitleb käesoleva Euroopa standardi 10. osa. Täiendavat taustainfot käesoleva standardi kasutusala kohta on esitatud lisas A (teatmelisa).
*
*
*
PDF
15,86 € koos KM-ga
Paber
15,86 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 1504-10:2004

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 10: Toodete kasutamine ehitusplatsil ja kvaliteedikontroll
Kehtetu alates 01.11.2017
Põhitekst + parandus

EVS-EN 1504-2:2007

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedi-kontroll ja vastavuse hindamine. Osa 2: Betooni pinnakaitsesüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 05.01.2005
Põhitekst

EVS-EN 1504-3:2006

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 3: Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide parandustööd
Uusim versioon Kehtiv alates 08.03.2006
Põhitekst

EVS-EN 1504-1:2007

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedi-kontroll ja vastavuse hindamine. Osa 1: Määratlused
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2005