Tagasi

EVS-EN 16907-1:2018

Earthworks - Part 1: Principles and general rules

Üldinfo
Kehtiv alates 19.12.2018
Eeldatav eestikeelse tõlke avaldamise kuupäev: 10.2021
Alusdokumendid
EN 16907-1:2018
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
19.12.2018
Põhitekst
Käesolevas Euroopa standardis (osa 1) on esitatud mullatööde kavandamise, projekteerimise ja kirjeldamise mõisted, põhimõtted ja üldeeskiri. Selles tutvustatakse standardi teisi osi, mida kasutatakse koos 1. osaga. Mullatööd on tsiviilehituse protsess, mille eesmärk on luua pinnaserajatisi, muutes maapinna geomeetriat ehitamiseks või muudeks tegevusteks. Pinnasetööde rakendusalad on seotud: — transporditaristud (maanteed, kiirteed, raudteed, veeteed, lennujaamad); — tööstus- ja kaubandushoonete ning elamute alused; — vesiehitus, kaitse üleujutuste eest ja rannakaitsetööd; — sadama- ja lennujaama-alad, sealhulgas muldkehade ehitamine vees; — jõetammid ja kaldarajatised merepõhja hõlvamiseks; — pinnase- ja kaljutäitega tammid; — hüdrauliliselt paigaldatud täitega kaldapealsed muldkehad; — müratõkked, visuaalsed tõkked ja muud mittekandvad pinnasetööd: — maastikukujunduslikud muldkehad; — avatud kaevanduste ja karjääreide tagasitäitmine; — rikastamisjäätmete hoidlad. Neid iseloomustab vajadus kasutada saadaolevaid looduslikke või taaskasutatavaid materjale ning käsitleda neid ettenähtud omaduste saamiseks sobival viisil. Käesolevat standardit kohaldatakse igat tüüpi pinnaserajatiste suhtes, välja arvatud allpool loetletud juhud: — teatud liiki töid, nagu kraavide ja väikeste mullatööde teostamine, võib korraldada lihtsustatud või erieeskirjade alusel; — mõned konstruktsioonid, näiteks jõetammid ja tammid, vajavad mullatöid, millele kehtivad spetsiifilised projekteerimis- ja ehitusnõuded: need võivad laieneda väljapoole käesoleva standardi eeskirju. Käesolev standard ei hõlma maapinna parandamist pinnaserajatise all selliste meetodite abil nagu kuhjamine, jugatsementeerimine, mass-stabiliseerimine, vertikaalsed äravoolud või kivivaiad. Muutuvate aluspinnase ja kliimatingimuste tõttu Euroopas ning erinevate riiklike lepingutingimuste tõttu on mitmes Euroopa riigis kehtestatud siseriiklikud eeskirjad, mida ei olnud võimalik lühikese aja jooksul Euroopa standardiga ühtlustada. Käesoleva Euroopa standardiga kehtestatakse seega põhieeskirjad eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Käesoleva dokumendi lisades B kuni H on esitatud näited nende eeskirjade järgsetest rahvuslikest tavadest.
*
*
*
PDF
31,80 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 16907-2:2018

Earthworks - Part 2: Classification of materials
Uusim versioon Kehtiv alates 19.12.2018
Põhitekst

EVS-EN 16907-3:2018

Earthworks - Part 3: Construction procedures
Uusim versioon Kehtiv alates 19.12.2018
Põhitekst

EVS-EN 16907-5:2018

Earthworks - Part 5: Quality control
Uusim versioon Kehtiv alates 19.12.2018
Põhitekst

EVS-EN 16907-6:2018

Earthworks - Part 6: Land reclamation earthworks using dredged hydraulic fill
Uusim versioon Kehtiv alates 19.12.2018