Tagasi

EVS-EN 303-5:2021

Küttekatlad. Osa 5: Käsitsi ja automaatselt köetavad tahkekütusekatlad nimisoojustootlikkusega kuni 500 kW. Mõisted, nõuded, katsetamine ja märgistus

Üldinfo
Kehtiv alates 15.04.2021
Alusdokumendid
EN 303-5:2021
Tegevusala (ICS grupid)
91.140.10 Keskküttesüsteemid
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.04.2021
Põhitekst
02.08.2012
Põhitekst
1.1 Üldist See dokument kohaldub küttekateldele, sealhulgas ohutusseadmetele, mille nimisoojustootlikkus on kuni 500 kW, mis on ette nähtud ainult tahkekütuste põletamiseks ja mida käitatakse katlaga kaasas olevate juhendite kohaselt ning mille väärkasutust on võimalik tootjal mõistlikult ette näha. Samuti kohaldub see dokument tahkekütusekateldele, mis võtavad põlemisõhku väljastpoolt hoonet, ja toimingutele suletud ruumis asuvate seadmetega. See dokument käsitleb olulisi ohte, ohtlikke olukordi ja sündmusi, mis on seotud katla tehnilises dokumentatsioonis täpsustatud tingimustel kasutatavate küttekateldega (vt peatükk 4). Katelde puhul võib kasutada nii loomulikku kui ka sundventilatsiooni. Kütuse etteanne võib toimida nii manuaalselt kui ka automaatselt. Katlaid võib käitada nii mittekondenseerivas kui ka kondenseerivas režiimis. MÄRKUS 1 Selles dokumendis käsitletakse katlaid, mis kuuluvad masinadirektiivi 2006/42/EÜ reguleerimisalasse või jäävad masinadirektiivi 2006/42/EÜ reguleerimisalast välja (käsitsi köetav loomuliku ventilatsiooniga katel). MÄRKUS 2 Madalatel temperatuuridel esineb kondensaadi külmumise oht kondensaadi äravoolutorus. See dokument sisaldab nõudeid ja katsemeetodeid küttekatelde ohutusele, põlemisjõudlusele, tööomadustele, märgistusele ja hooldusele. Samuti hõlmab see kõiki ohutussüsteeme mõjutavaid väliseid seadmeid (nt tagasipõlemisvastane ohutusseade, sisseehitatud kütusepunker). See dokument hõlmab ainult eraldi olevate põletitega katlaid. Dokument kohaldub tahkekütusepõletiga kombineeritud katlale standardi EN 15270:2007 kohaselt ainult juhul, kui kogu seadet on katsetatud selle dokumendi järgi. Sellele dokumendile vastavad küttekatlad on mõeldud keskkütteseadmetele, kus soojuskandjaks on vesi ja mille maksimaalne lubatud temperatuur on 110 °C ning mis võivad töötada maksimaalse lubatud töörõhuga 6 bar. Sisseehitatud või lisatud veesoojendiga (mahtveesoojendi või pidevtoimesoojendiga) küttekatelde puhul kohaldub see dokument ainult nendele veesoojendi osadele, mis peavad tingimata vastama küttekatla (kütteosa) töötingimustele. See dokument ei kohaldu alljärgnevale: — küttekatlad ja muud kütteseadmed, mis on ka ette nähtud paigalduskoha otseseks soojendamiseks, samuti Euroopa määruse 2015/1185/EL kohaselt; — toiduvalmistamise seadmed; — väliste kütusemahutite ja transpordiseadmete projekteerimine ja konstrueerimine enne katla ohutusseadmeid; — käsitsi köetavad põhukatlad; — koostootmisseadmed (soojuse ja elektri koostootmine). See dokument täpsustab tahkekütusekatelde puhul vajalikke mõisteid, juhtimis- ja ohutusnõudeid, projekteerimisnõudeid, kütmistehnilisi nõudeid (võttes seejuures arvesse keskkonnanõudeid) ning samuti katsetamis- ja märgistusnõudeid. See dokument ei kohaldu küttekateldele, mida on katsetatud enne selle dokumendi Euroopa standardina (EN) avaldamise kuupäeva. Selle dokumendi nõuete hindamiseks võib vajaduse korral kasutada standardi varasemate versioonide katsetulemusi. MÄRKUS 3 Seda dokumenti saab üle 500 kW katelde ohutuse hindamisel kasutada võrdlusmaterjalina. Selles dokumendis käsitletakse kõiki tahkekütusekateldega seotud olulisi ohte, ohtlikke olukordi ja sündmusi, kui seadmeid kasutatakse ettenähtud viisil ning mõistlikkuse piiridesse jäävate väärkasutuste tingimustes, välja arvatud müraoht. MÄRKUS 4 Dokument sisaldab müraga seotud nõudeid, kuid mitte piisavas ulatuses, et hõlmata seejuures olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid (EHSR, masinadirektiivi 2006/42/EÜ lisa I). 1.2 Kütused Käsitletavaid katlaid võib kütta selle dokumendi nõuete kohaselt kas fossiilkütuste, biogeensete kütuste või muude kütustega, milleks on näiteks turvas, nagu on ette nähtud nende kasutamist hõlmavas tehnilises dokumentatsioonis. Selles dokumendis sisalduvaid tahkekütuseid liigitatakse järgmiselt. Biogeensed kütused Looduslik biomass alltoodud vormis: — palgipuu (ümarpuit) niiskusesisaldusega kuni M25 standardi EN ISO 17225-5:2014 kohaselt; — hakkpuit kuni M35 niiskusesisaldusega vahemikus M15 kuni M35 standardi EN ISO 17225-4:2014 kohaselt; — hakkpuit üle M35 niiskusesisaldusega üle M35 standardi EN ISO 17225-4:2014 kohaselt; — puitgraanulid standardi EN ISO 17225-2:2014 kohaselt; — puitbrikett standardi EN ISO 17225-3:2014 kohaselt; — saepuru niiskusesisaldusega kuni M20; — saepuru niiskusesisaldusega M20 kuni M50; — saepuru niiskusesisaldusega kuni M20 on ohtlik tagasipõlemise tõttu; — mittepuitne biomass, nagu põhk, siidpööris, pilliroog, viljatuumad ja -terad standardi EN ISO 17225-6:2014 kohaselt. Fossiilkütused: — a bituminoosne süsi, — b pruunsüsi, — c koks, — d antratsiit. Muud tahkekütused: — muud tahkekütused, näiteks turvas või töödeldud kütused standardi EN ISO 17225-1:2014 kohaselt.
*
*
*
PDF
26,58 € koos KM-ga
PDF redline
31,90 € koos KM-ga
Paber
26,58 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring