Tagasi

EVS-EN 378-4:2016+A1:2019

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitlus, korrashoid, remont ja utiliseerimine

Üldinfo
Kehtiv alates 01.10.2019
Alusdokumendid
EN 378-4:2016+A1:2019
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.10.2019
Põhitekst + muudatus
03.01.2017
Põhitekst
See Euroopa standard määratleb inimeste ja vara ohutusnõuded, jagab keskkonnakaitsejuhiseid ning sätestab külmutussüsteemide kasutamise, hoolduse ja remondi ning külmaainete kokkukogumise toimingud. Selles Euroopa standardis kasutatav termin „külmutussüsteem“ hõlmab soojuspumpasid. Standard kehtib alljärgneva kohta: a) igas suuruses statsionaarsed või liigutatavad külmutussüsteemid, sealhulgas soojuspumbad; b) sekundaarsed jahutus- või küttesüsteemid; c) külmutussüsteemide asukoht; d) pärast selle standardi kehtestamist asendatud osad ja lisatud komponendid, juhul kui need ei ole funktsiooni ning tootlikkuse poolest identsed. See standard ei hõlma mootorsõidukite kliimaseadmeid, mis on ehitatud tootestandardite, nagu standardi ISO 13043 järgi. Standardi EN 378-1:2016 lisas E nimetatutest erinevaid külmaaineid kasutatavaid süsteeme ei käsitleta selles standardis, juhul kui neile pole määratud standardile ISO 817 vastav ohutusklass. See standard ei kehti ladustatavate kaupade kohta. See standard ei kehti külmutussüsteemidele ja soojuspumpadele, mis toodeti enne selle Euroopa standardi avaldamiskuupäeva, välja arvatud süsteemi laiendused ja muudatused, mis tehti pärast standardi avaldamist. See standard kehtib uute külmutussüsteemide ja olemasolevate süsteemide laienduste või muudatuste kohta ning olemasolevate paiksete süsteemide kohta, mis viiakse mujale ja mida kasutatakse teises kohas. Standard kehtib ka juhul, kui süsteem muudetakse teisele külmaaine tüübile sobivaks. Sel juhul tuleb hinnata standardi 1.–4. osa asjakohastele peatükkidele vastavust. Selle Euroopa standardi 4. osa määrab ohutus- ja keskkonnanõuded, mis on seotud külmutussüsteemide kasutamise, hoolduse ja remondiga ning igat tüüpi külmaainete, külmaainetes kasutatavate õlide, soojuskandevedelike, külmutussüsteemide ja nende osade kokkukogumise, taaskasutuse ja jäätmekäitlusega. Need nõuded on ette nähtud isikute vigastamise ning vara ja keskkonna kahjustamisega seotud ohtude minimeerimiseks, mis tulenevad kas külmaainete ebaõigest käitlemisest või saasteainetest ning mille tagajärjeks on süsteemi purunemine ja külmaaine leke. Selle Euroopa standardi peatükk 4, jaotised 5.1.1 kuni 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 ja 6.6 ei rakendu ühetaolistele toitekaabliga süsteemidele, mis on tehase pakendis ja mis vastavad standardisarjale EN 60335.
*
*
*
PDF
20,40 € koos KM-ga
Paber
20,40 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + muudatus

EVS-EN 378-1:2016+A1:2021

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 1: Põhinõuded, määratlused, klassifikatsioon ja valikukriteeriumid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.02.2021
Põhitekst

EVS-EN 378-2:2016

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 2: Kavandamine, valmistamine, katsetamine, märgistamine ja dokumentatsioon
Uusim versioon Kehtiv alates 03.01.2017
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 378-3:2016+A1:2021

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 3: Paigalduskoht ja isikukaitsevahendid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.02.2021
Põhitekst

EVS-EN 378-3:2016

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 3: Paigalduskoht ja isikukaitsevahendid
Kehtetu alates 01.02.2021