Tagasi

EVS-EN 50126-2:2017

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 2: Süsteemide ohutuslik lähenemisviis

Üldinfo
Kehtiv alates 01.11.2017
Alusdokumendid
EN 50126-2:2017

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Muudatus
EN 50126-2:2017/prA1
01.11.2017
Põhitekst
04.05.2007
Põhitekst
See standardisarja EN 50126 teine osa
•  käsitleb RAMS-i elutsükli ohutusega seotud üldiseid aspekte;
•  määratleb meetodid ja töövahendid, mis on sõltumatud süsteemide ja alamsüsteemide olemasolevaist tehnoloogiaist;
•  esitab
—  standardi kasutajale arusaamise süsteemi ohutuslikust lähenemisviisist, mis on standardisarja EN 50126 peamiseks aluseks;
—  meetodid ohutusnõuete kujundamiseks ja nende ohutuse terviklikkuse nõuded süsteemile ning nende jaotamise allsüsteemide vahel;
—  meetodid ohutusega seotud elektroonika funktsioonide ohutuse terviklikkuse tasemete (safety integrity levels, SIL) määramiseks;
MÄRKUS  See standard ei võimalda ohutuse terviklikkuse tasemete määramist mitteelektroonikavaldkonna funktsioonidele.
•  esitab juhised ja meetodid järgmiste valdkondade jaoks:
—  ohutuse protsess;
—  ohutuse esitlemine ja heakskiitmine;
—  rollide korraldus ja sõltumatus;
—  riskide hindamine;
—  ohutusnõuete määratlemine,
—  funktsionaalsete ohutusnõuete jaotamine;
—  projekteerimine ja juurutamine;
•  edastab selle standardi kasutajaile meetodid ohutuse tagamiseks, arvestades sealjuures vaadeldavat süsteemi ja selle koostoimimist;
•  annab juhised vaadeldava süsteemi, sealhulgas selle liideste ja selle süsteemi tema allsüsteemide või muude süsteemidega koostoimimise tuvastamise kirjeldamiseks ning riskianalüüsi korraldamiseks;
•  ei määratle
—  RAMS-i eesmärke, mahte, nõudeid või spetsiifiliste raudteealaste rakenduste lahendusi;
—  raudteevaldkonna toodete selle standardi nõuetele vastavuse sertifitseerimise nõudeid või protsesse;
—  ohutusasutusepoolset heakskiidu protsessi.
See standardisarja EN 50126 osa 2 on rakendatav raudteealastele rakendustele, täpsemalt juhtkäskude ja signaalimise süsteemidele, veeremile ja püsipaigaldistele ning konkreetselt
•  ohutuse spetsifikatsioonile ja esitlusviisile kõikide raudteealaste rakenduste jaoks ning seda selliste rakenduste kõikide tasandite puhul, niipalju kui on kohaldatav, alates terviklikest raudteesüsteemidest kuni peamiste süsteemideni ning nende peamiste süsteemide üksikute ja kombineeritud allsüsteemide ja (sealhulgas tarkvara hõlmavate) komponentide korral, eriti:
—  uutele süsteemidele;
—  uutele süsteemidele, mida integreeritakse juba heaks kiidetud olemasolevatesse süsteemidesse, kuid ainult selles ulatuses ning senikaua, kuni uut, uue funktsionaalsusega süsteemi integreeritakse. Muudel juhtudel ei ole see olemasoleva süsteemi mistahes muutmatutele aspektidele rakendatav;
—  ulatuses, kuivõrd see on mõistlikult teostatav, olemasolevate süsteemide muudatustele ja laiendustele, mis on heaks kiidetud enne selle standardi koostamist, kuid üksnes sellises ulatuses, kuivõrd olemasolevaid süsteeme muudetakse. Muudel juhtudel ei ole see rakendatav mingitelegi olemasoleva süsteemi muutumatutele aspektidele;
•  kõigis rakenduse elutsükli asjakohastes etappides;
•  kasutamiseks raudteevaldajate ja raudteevaldkonna tarnijate poolt.
Selle standardi rakendamine ei ole nõutav olemasolevate, mittemuudetavate süsteemide puhul, sealhulgas nende süsteemide puhul, mis juba vastavad mistahes varasematele standardisarja EN 50126 versioonidele.
Selles Euroopa standardis kirjeldatud protsess eeldab, et raudteede valdajatel ja raudteevaldkonna tarnijatel on ettevõtte tasemel kvaliteedi, suutlikkuse ja ohutuse tagamise strateegiaid. Selles standardis määratletud lähenemisviis on vastavuses standardis EN ISO 9001 esitatud kvaliteedijuhtimise taotluse nõuetega.
*
*
*
PDF
31,72 € koos KM-ga
Paber
31,72 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 50126-1:2017

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur
Uusim versioon Kehtiv alates 01.11.2017
Põhitekst + parandus

EVS-EN 50129:2018

Raudteealased rakendused. Kommunikatsiooni-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusega seotud elektroonilised signalisatsioonisüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2018
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 50128:2011+A1+A2:2020

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara
Kehtetu alates 01.12.2023
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 50159:2010+A1:2020

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusalane andmeside
Uusim versioon Kehtiv alates 17.02.2020