Tagasi

EVS-EN 50128:2011+A1+A2:2020

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara

Üldinfo
Kehtetu alates 01.12.2023
Alusdokumendid
EN 50128:2011; EN 50128:2011/A1:2020; EN 50128:2011/AC:2014; EN 50128:2011/A2:2020
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.12.2023
Põhitekst
17.08.2020
Põhitekst + muudatus
17.08.2020
Muudatus
EVS-EN 50128:2011/A2:2020
17.02.2020
Muudatus
EVS-EN 50128:2011/A1:2020
03.08.2011
Põhitekst + parandus
EVS-EN 50128:2011
1.1 See standard defineerib protseduurid ja tehnilised nõuded programmeeritavate elektrooniliste süsteemide tarkvara arendamiseks raudteealastes juhtimis- ja turvangurakendustes. Standard on mõeldud kasutamiseks igas valdkonnas, kus on tegemist ohutusega. See võib tähendada nii ülikriitilisi valdkondi, nt ohutussignalisatsioon, kui ka mittekriitilisi, nt juhtimisinfosüsteemid. Süsteemid võivad olla realiseeritud, kasutades eraldiseisvaid mikroprotsessoreid, programmeeritavaid loogikakontrollereid, mitme protsessoriga hajutatud süsteeme, suuremaid keskse protsessoriga süsteeme või teisi arhitektuure.
1.2 See standard on rakendatav üksnes tarkvarale ning andmevahetusele, mis toimub tarkvara ja selle süsteemi vahel, mille osaks kõnealune tarkvara on.
1.3 See standard ei oma seotust tarkvaraga, mille puhul on kindlaks tehtud, et see ei oma mõju ohutusele, st tarkvarale, mis tõrgete korral ei mõjuta ühtegi määratletud ohutusega seotud funktsiooni.
1.4 See standard rakendub kogu raudteealaste juhtimis- ja turvangusüsteemide arendamisel ja juurutamisel kasutatavale tarkvarale, sh:
—  rakenduste programmeerimine;
—  operatsioonisüsteemid;
—  tugivahendid;
—  püsivara.
Rakenduste programmeerimine koosneb kõrge ja madala taseme programmeerimisest ning eriots-tarbelisest programmeerimisest (nt programmeeritavate loogikakontrollerite redeltüüpi loogika).
1.5 Selles Euroopa standardis käsitletakse ka varem eksisteerinud tarkvara ja töövahendite kasutamist. Sellist tarkvara võib kasutada, kui on täidetud jaotiste 7.3.4.7 ja 6.5.4.16 nõuded olemasolevale tarkvarale ja jaotises 6.7 toodud nõuded töövahenditele.
1.6 Vastavalt ükskõik millisele selle standardi redaktsioonile arendatud tarkvara on käsitletav kui selle standardiga ühilduv, millega ei seondu varem eksisteerinud tarkvarale kehtinud nõuded.
1.7 See Euroopa standard kajastab, et kaasaegne rakendus toimub sageli geneerilise tarkvara kasu-tamisel, mis on sobilik erinevate rakenduste aluseks. See geneeriline tarkvara konfigureeritakse lõpuks andmete, algoritmide või mõlema alusel, loomaks seeläbi nõutud omadustega tarkvara. Selle Euroopa standardi peatükid 1 kuni 6 ja 9 rakenduvad nii geneerilisele kui ka rakendustarkvarale ja algoritmidele. Peatükk 7 rakendub üksnes geneerilisele tarkvarale ning peatükk 8 esitab erinõuded rakenduste andmetele või algoritmidele.
1.8 See standard ei ole mõeldud käsitlema kommertsprobleeme. Selliseid probleeme tuleks käsitleda olulise osana iga lepingulise kokkuleppe juures. Kõiki selle standardi jaotisi tuleb igas kommertsolukorras hoolikalt hinnata.
1.9 See standard ei ole mõeldud olema tagasiulatuva mõjuga. Seetõttu rakendub ta eelkõige uutele arendustöödele ja puudutab olemasolevaid süsteeme täies mahus vaid juhul, kui neis tehakse suuremaid muudatusi. Väiksemate muudatuste puhul rakendub vaid jaotis 9.2. Hindaja ülesandeks on analüüsida, kas tarkvara dokumentatsioonis kirjeldatud muudatuste liik ja ulatus on adekvaatselt kirjeldatud. Samas on selle Euroopa standardi rakendamine olemasoleva tarkvara laiendamisel ja hooldamisel tungivalt soovitatav.
1.10  Juhised kasutaja programmeeritavate loogikasüsteemide (nt FPDA ja CPLD) arendamise jaoks on toodud standardi EN 50129:2018 lisas F.
*
*
*
PDF
39,04 € koos KM-ga
Paber
39,04 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + parandus

EVS-EN 50129:2018

Raudteealased rakendused. Kommunikatsiooni-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusega seotud elektroonilised signalisatsioonisüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2018
Põhitekst

EVS-EN 50126-2:2017

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 2: Süsteemide ohutuslik lähenemisviis
Uusim versioon Kehtiv alates 01.11.2017
Põhitekst

EVS-EN 50126-1:2017

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur
Uusim versioon Kehtiv alates 01.11.2017
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 50159:2010+A1:2020

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusalane andmeside
Uusim versioon Kehtiv alates 17.02.2020