Tagasi

EVS-EN 50438:2013

Nõuded mikrogeneraatorjaamade ühendamiseks rööbiti avalike madalpingeliste jaotusvõrkudega

Üldinfo
Kehtetu alates 15.02.2019
Alusdokumendid
EN 50438:2013
Tegevusala (ICS grupid)
29.160.20 Generaatorid
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.02.2019
Põhitekst
08.06.2015
Parandus
06.01.2014
Põhitekst
07.03.2008
Põhitekst
EVS-EN 50438:2008
See Euroopa standard määratleb tehnilised nõuded avaliku madalpingelise elektrivõrguga rööbiti talitlevate mikrogeneraatorjaamade kaitsefunktsioonidele ja talitlusvõimele. Standard kehtib mikrogeneraatorjaamade kohta, olenemata nende primaarenergiaallikast, kusjuures mikrogeneraatoriks loetakse seadet nimivooluga kuni 16 A faasi kohta ühe- või mitmefaasilises võrgus pingega 230/400 V või mitmefaasilises võrgus faasidevahelise nimipingega 230 V. Kui osutub vajalikuks sätete määratlemine, jätab see Euroopa standard selle praktilistel kaalutlustel jaotusvõrguettevõtja hooleks ka siis, kui need sätted nähakse rahvusliku või Euroopa õigusraamistiku järgi ette mõne teise osalise poolt. MÄRKUS 1 See hõlmab nii Euroopa võrgueeskirju ja nende rahvuslikke rakendusi kui ka täiendavaid riiklikke määrusi. MÄRKUS 2 Täiendavate riiklike määruste kohaldamine, eelkõige mikrogeneraatori ühendamise korral võrguga ja selle talitluse kohta, on lubatav tingimusel, et see ei ole vastuolus selle standardiga. Mõnedes riikides võib see dokument olla kohaldatud suurema nimivooluga, peamiselt majapidamis- ja väiksemates kommertspaigaldistes kasutatavatele, generaatoritele. Nende riikide loetelu on esitatud lisas G. Selles Euroopa standardis esitatud meetmed ei ole eraldi võetuna mõeldud tagama jaotusvõrguettevõtja või tema lepingupartnerite personali ohutust. Standardi käsitlusalasse kuuluvad • kõik mikrogenereerimise tehnilised lahendused. Käsitlusalast on välja jäetud • mitmegeneraatorilised paigaldised, mille ühe agregaadi vool on üle 16 A; • tasaarveldus, mõõtmine ja muud kommertsküsimused; • primaarenergiaallikaga seotud nõuded, nt gaasküttega generaatoragregaatide kohta; • jaamade kavatsetud või kavatsemata saartalitlus, milles avaliku jaotusvõrgu ükski osa ei osale; • elektriajamid, mis annavad lühiajaliselt energiat jaotusvõrku.
*
*
*
PDF
22,86 € koos KM-ga
Paber
22,86 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-HD 50573-5-57:2014

Elektriliste kaitse-, turvalahutus-, lülitus- ja juhtimisaparaatide koordineerimine
Kehtetu alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS-EN 62109-1:2010

Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavate energiamuundurite ohutus. Osa 1: Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 04.11.2010
Põhitekst

EVS-EN 62109-2:2011

Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavate energiamuundurite ohutus. Osa 2:Erinõuded vahelditele
Uusim versioon Kehtiv alates 02.11.2011
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondade emissioonistandard
Kehtetu alates 15.04.2021