Tagasi

EVS-EN 50549-2:2019

Nõuded jaotusvõrkudega paralleelselt ühendatud tootmisüksustele. Osa 2: Ühendus keskpingejaotusvõrguga. Tootmisüksused kuni tüübini B (kaasa arvatud)

Üldinfo
Kehtiv alates 15.02.2019
Alusdokumendid
EN 50549-2:2019
Tegevusala (ICS grupid)
29.160.20 Generaatorid
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.04.2019
Parandus
15.02.2019
Põhitekst
04.02.2015
Põhitekst
See dokument täpsustab tehnilisi nõudeid keskpinge jaotusvõrkudega paralleelselt talitlemiseks mõeldud tootmisüksuste kaitsefunktsioonidele ja talitluslikule suutlikkusele. Praktilistel põhjustel osutab see dokument vastutavale poolele seal, kus nõuded tuleb määratleda teisel osalisel, kes ei ole jaotusvõrguettevõtja, nt õigusliku raamistiku kohaselt põhivõrguettevõtja, liikmesriik, regulaatorid. Tavaliselt informeerib nendest nõuetest tootjat jaotusvõrguettevõtja. MÄRKUS 1 See hõlmab Euroopa võrgueeskirju ja nende riiklikku rakendamist, samuti lisanduvaid riiklikke määrusi. MÄRKUS 2 Lisaks võivad rakenduda riiklikud nõuded eriti jaotusvõrguga liitumisele ja tootmisüksuse talitlemisele. Selle dokumendi nõuded kehtivad sõltumata energiaallika liigist ja olenemata koormuste olemasolust tootja võrgus tootmisüksustele, tootmismoodulitele, elektrimasinatele ja elektroonikaseadmetele, mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele: — muundavad mis tahes energiaallika vahelduvvoolu elektriks; — Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2016/631 kohaselt B-tüüpi või väiksema võimsusega tootmismoodulid, samal ajal arvestades ka riiklikul tasemel otsust võimsuse piiridele A- ja B-tüübi ning B- ja C-tüübi vahel; — ühendatud ja talitleb paralleelselt vahelduvvoolu keskpinge jaotusvõrguga. MÄRKUS 3 Madalpinge jaotusvõrguga ühendatud tootmisüksused kuuluvad standardi EN 50549-1 käsitlusalasse. MÄRKUS 4 Käsitletakse ka elektrienergia salvestussüsteeme (EESS), mis vastavad ülaltoodud tingimustele. Kui ühte tootmisüksusesse on ühendatud eri tüüpi (A või B) tootmismooduleid, siis lähtuvalt eri moodulite tüübist rakenduvad nendele erinevad nõuded. NÄIDE Kui tootmisüksus koosneb mitmest tootmismoodulist (vt termin 3.2.1) Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2016/631 kohaselt, võib esineda olukord, kus mõned tootmismoodulid on A-tüüpi ja mõned on B-tüüpi. Kui jaotusvõrguettevõtja ja vastutav pool ei ole määranud teisiti, võivad tootmisüksused, mille maksimaalne näivvõimsus on kuni 150 kVA, alternatiivselt selles dokumendis esitatud nõuetele olla vastavuses standardis EN 50549-1 esitatud nõuetega. Jaotusvõrguettevõtja ja vastutav pool võivad määratleda teise lävepiiri. See dokument tunnistab liikmesriigis jaotusvõrguettevõtja või teise vastutava poole konkreetsete tehniliste nõuete (nt võrgueeskirjad) olemasolu ja neid tuleb järgida. Käsitlusalast on välja jäetud: • liitumispunkti valik ja hindamine; • elektrisüsteemi mõjude hindamine, nt elektri kvaliteedi mõjude hindamine, kohalik pinge tõus, mõju liinikaitse rakendumisele; • liitumise hindamine; liitumise planeerimise osana tehtavad tehnilised vastavusanalüüsid; • tootmisüksuste saartalitlus, nii tahtlik kui ka tahtmatu, kus ei ole hõlmatud ükski jaotusvõrgu osa; • ajamite nelja-kvadrandilised alaldid, mis suunavad pidurdusenergiat tagasi jaotusvõrku piiratud aja jooksul ja mis ei oma sisemist primaarenergiaallikat; • katkematud toiteallikad, mille paralleeltalitlus on piiratud 100 ms; MÄRKUS 5 Katkematute toiteallikate hooldusest tingitud paralleeltalitlust ei käsitleta katkematu toiteallika tavatalitlusena ja seetõttu ei käsitleta seda selles dokumendis. • personali ohutuse nõuded, kuna need on juba olemasolevate Euroopa standarditega küllaldaselt kaetud; • tootmisseadme, -mooduli või -üksuse ühendamine alalisvooluvõrguga.
*
*
*
PDF
24,89 € koos KM-ga
Paber
24,89 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 50549-1:2019

Nõuded jaotusvõrkudega paralleelselt ühendatud tootmisüksustele. Osa 1: Ühendus madalpingejaotusvõrguga. Tootmisüksused kuni tüübini B (kaasa arvatud)
Uusim versioon Kehtiv alates 15.02.2019
Põhitekst

EVS-EN 62109-1:2010

Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavate energiamuundurite ohutus. Osa 1: Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 04.11.2010
Põhitekst

EVS-EN 62109-2:2011

Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavate energiamuundurite ohutus. Osa 2:Erinõuded vahelditele
Uusim versioon Kehtiv alates 02.11.2011
Põhitekst

EVS-EN 62477-1:2012

Jõupooljuht-muundussüsteemide ja -muundusseadmete ohutusnõuded. Osa 1: Üldnõuded
Kehtiv alates 06.11.2012