Tagasi

EVS-EN 60034-30-1:2014

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 30-1: Võrgutoiteliste vahelduvvoolumootorite tõhususklassid (IE-kood)

Üldinfo
Kehtiv alates 01.07.2014
Alusdokumendid
IEC 60034-30-1:2014; EN 60034-30-1:2014
Tegevusala (ICS grupid)
29.160 Pöörlevad masinad
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.07.2014
Põhitekst
05.04.2011
Põhitekst
04.06.2009
Põhitekst
IEC 60034 see osa sätestab energiatõhususklassid ühekiiruselistele elektrimootoritele, mis vastavad standardile IEC 60034-1 või IEC 60079-0, on ette nähtud talitlemiseks siinuselisel toitepingel ning on järgmiste omadustega: • tunnusvõimsus PN on 0,12 kW kuni 1000 kW; • tunnuspinge UN on 50 V kuni 1 kV; • pooluste arv on 2, 4, 6 või 8; • on võimelised talitlema kestvalt tunnusvõimsusel, kusjuures nende ületemperatuur ja isolatsiooni sätestatud temperatuuriklass jäävad ettenähtud piiridesse; MÄRKUS 1 Enamik selles standardis käsitletavatest mootoritest on ette nähtud nimitalitlusviisile S1 (kestevtalitlus). Mõned mootorid aga, mis on ette nähtud muudele talitlusviisidele, on samuti võimelised talitlema kestvalt nende tunnusvõimsusel; standard käsitleb ka neid mootoreid. • on tähistatud vastavalt mingile ümbrustemperatuurile vahemikus –20 °C kuni +60 °C; MÄRKUS 2 Ettenähtud tõhusus ja tõhususklassid põhinevad vastavalt standardile IEC 60034-2-1 ümbrustemperatuuril +25 °C. MÄRKUS 3 Mootorid, mille ettenähtud ümbrustemperatuur on väljaspool vahemikku –20 °C kuni +60 °C, loetakse eriehitusega mootoriteks ja on antud standardist seetõttu välja jäetud. MÄRKUS 4 Suitsueemaldusmootorid temperatuuriklassiga kuni 400 °C on selles standardis arvesse võetud. • on tähistatud kõrguse järgi merepinnast kuni 4000 m. MÄRKUS 5 Ettenähtud tõhusus ja tõhususklassid põhinevad kõrgusel merepinnast kuni 1000 m. See standard kehtestab tõhususe piirväärtuste kogumi, mis põhineb sagedusel, pooluste arvul ja mootori võimsusel. Ei arvestata erinevusi, mis on tingitud mootori valmistamisviisist, toitepingest ja tugevdatud isolatsioonist ja mis on spetsiaalselt ette nähtud talitluseks koos muunduriga, kuna mitte kõik selliste mootorite valmistamisviisid ei pruugi olla võimelised saavutama kõrgemaid tõhususklasse (vt tabel 1). See teeb mootorite erisugused valmistamisviisid täielikult võrreldavateks, arvestades nende energiatõhususe saavutamise võimalusi. MÄRKUS 6 Nõudeid kehtestavad organisatsioonid peavad arvestama ülaltoodud piiranguid rahvuslike minimaalsete energiatõhususstandardite väljatöötamisel, arvestades mootorite eriliike. See standard ei kehti jõuajamisüsteemide tõhususe kohta. Eriti ei kehti see toitepinge harmoonilistest tingitud kadude kohta mootoris, kadude kohta kaablites, filtrites ja sagedusmuunduris. Standard kehtib mootorite kohta, mille äärikute, käppade ja/või võlli mõõtmed erinevad standardis IEC 60072-1 esitatuist. Standard kehtib reduktormootorite kohta, sealhulgas mittestandardsete võllide ja äärikutega mootorite kohta. Standardist on välja jäetud • kümne- või enampooluselised mitmekiiruselised mootorid; • mehaaniliste kommutaatoritega (nt alalisvoolu-) mootorid; • mootorid, mis on täielikult ühitatud töömasinaga (nt pumbaga, ventilaatoriga või kompressoriga) ega võimalda seetõttu katsetamist töömasinast eraldi, isegi kui on ette nähtud ajutised otsakilbid ja ajami otsalaagrid. See tähendab, et: a) mootoril peab olema ühiseid komponente (peale ühenduselementide, nt poltide) käitatava masinaga (nt võll või ümbris), ja b) mootor ei tohi olla sellise ehitusega, et see võimaldaks mootorit käitatavast masinast eraldada kui tervikmootorit, mis võib talitleda käitatavast masinast eraldi. Seega peab mootor, mis on sellest standardist välja jäetud, jääma pärast eraldamisprotsessi mittetalitlevaks. (TEAO, IC418) Õhu käes olevad täielikult suletud masinad, s.t täielikult suletud välispinnajahutusega masinad, mis on ette nähtud väliseks jahutamiseks väljaspool masinat paikneva ventilaatori abil, on selle standardiga haaratud. Selliste mootorite tõhususe katsetamise võib sooritada ventilaatori eemaldamisega ja jahutamisega välise puhuri abil, mille õhuvool on samasugune nagu originaalventilaatoril. • mootorid, mis on varustatud külgeehitatud muunduritega, kui mootorit ei saa katsetada muundurist eraldi. Kompaktajami energiatõhususklassifikatsioon peab põhinema komplekttootel (jõuajamisüsteemil) ja tuleb määratleda omaette standardis. MÄRKUS 7 Mootor ei ole välja jäetud, kui mootorit ja muundurit saab teineteisest eraldada, kusjuures mootorit saab katsetada muundurist sõltumatult. • pidurmootorid, kui pidur on mootorisse sisse ehitatud ja kui seda ei saa mootori tõhususe katsetamise ajal välja võtta ega eraldi energiaallikast toita. MÄRKUS 8 Pidurmootorid, mille pidurmagnet on ehitatud mootori äärikusse, on selle standardiga haaratud, kui mootori tõhusust saab katsetada ilma kadudeta piduris (nt piduri eemaldamise teel või piduri mähise toitmise teel eraldi energiaallikast). Kui tootja teatel on mootor kas piduriga või ilma pidurita ühesuguse ehitusega, võib mootori tõhususe katsetamine toimuda ilma pidurita. Määratletud tõhusust võib seejärel kasutada nii mootori kui ka pidurmootori hindamisel. • sukeldatavad mootorid, mis on spetsiaalselt ette nähtud täielikuks sukeldamiseks vedelikku; • suitsueraldusmootorid temperatuuriklassiga üle 400 °C.
*
*
*
PDF
15,01 € koos KM-ga
Paber
15,01 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 60034-2-1:2014

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 2-1: Standardmeetodid pöörlevate elektrimasinate kadude ja kasuteguri määramiseks katselisel teel (väljaarvatult sõidukite masinad)
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2014
Põhitekst

EVS-EN 61000-6-2:2006

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-2: Erialased põhistandardid. Häiringukindlus tööstuskeskkondades
Kehtetu alates 01.03.2019
Põhitekst

EVS-EN 12464-2:2014

Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad
Uusim versioon Kehtiv alates 01.07.2014
Põhitekst

CLC/TR 50469:2005

Piksekaitsesüsteemid. Sümbolid
Uusim versioon Kehtiv alates 04.01.2006