Tagasi

EVS-EN 60335-2-27:2014+A1+A2:2020

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha kiiritusseadmetele, mis põhinevad optilisel kiirgusel

Üldinfo
Kehtiv alates 15.10.2020
Alusdokumendid
EN 60335-2-27:2013; IEC 60335-2-27:2009; EN 60335-2-27:2013/A1:2020; IEC 60335-2-27:2009/A1:2012; EN 60335-2-27:2013/A2:2020; IEC 60335-2-27:2009/A2:2015; EVS-EN 60335-2-27:2014/AC:2021
Direktiivid või määrused
2014/35/EU Madalpinge

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEN IEC 60335-2-27:2020
01.12.2021
Parandus
15.10.2020
Põhitekst + muudatus
15.10.2020
Muudatus
15.10.2020
Muudatus
05.06.2014
Põhitekst + parandus
Osa 1 peatükk „Käsitlusala“ on asendatud alljärgnevaga.
See rahvusvaheline standard käsitleb elektriseadmete ohutust, kui need sisaldavad optilisel kiirgusel
(lainepikkusega 100 nm kuni 1 mm) põhinevaid naha kiiritamiseks kasutatavaid kiirgureid ja on ette
nähtud kasutamiseks majapidamis- või muudes taolistes paikades, kusjuures seadmete tunnuspinge on
ühefaasiliste seadmete puhul kuni 250 V ja muude seadmete puhul kuni 480 V.
Selle standardi käsitlusalasse kuuluvad ka seadmed, mis ei ole ette nähtud normaalseks olmeliseks
kasutamiseks, kuid mis sellegipärast võivad inimesi ohustada, nt seadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks päevitus- ja ilusalongides või muudes taolistes ettevõtetes.
See standard käsitleb tegelikult võimalikul määral sellistest seadmetest tulenevaid tavalisi ohtusid, millega puutuvad kokku inimesed, kes kasutavad seadmeid päevitus- ja ilusalongides ja muudes taolistes ettevõtetes või kodus. Üldiselt ei arvesta see aga
— seadmega mängivaid lapsi,
— seadme kasutamist laste poolt.
On tõdetud, et väga kaitsetutel isikutel võib olla erivajadusi üle selles standardis käsitletud tasemete.
MÄRKUS 101 Tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et
— seadmete kohta, mis on ette nähtud kasutamiseks sõidukites, laevadel või lennukites, võib vaja olla rakendada lisanõudeid;
— mitmetes maades on riiklikud tervishoiu-, töökaitse- ja muud taolised ametkonnad kehtestanud lisanõudeid;
— mõistlikul viisil saab rakendada standardit IEC 60598-1.
MÄRKUS 102 Seda standardit ei rakendata
— naha- või juuksehooldusseadmete kohta (IEC 60335-2-23);
— sauna kuumutusseadmete ja infrapunakabiinide kohta (IEC 60335-2-53);
— lasereid ja intensiivvalgusallikaid sisaldavate kosmeetika- ja iluhoideseadmete kohta (IEC 60335-2-113)4;
— meditsiiniotstarbeliste seadmete kohta (IEC 60601);
— seadmete kohta, mis kasutavad ultraviolettkiiritust muul otstarbel kui naha päevitamiseks;
— seadmete kohta, mis on ette nähtud kasutamiseks paikades, kus ülekaalus on eriolud, nt korrodeeriv või plahvatusohtlik keskkond (tolm, aur või gaas).
*
*
*
PDF
27,60 € koos KM-ga
Paber
27,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN IEC/IEEE 82079-1:2020

Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements (IEC/IEEE 82079-1:2019)
Uusim versioon Kehtiv alates 15.04.2020
Põhitekst

EVS-EN IEC 61000-6-3:2021

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Emissioonistandard seadmetele olmekeskkondades
Uusim versioon Kehtiv alates 15.04.2021
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 62366-1:2015+A1:2020

Meditsiiniseadmed. Osa 1: Kasutatavusprojekteerimise rakendamine meditsiiniseadmetele
Uusim versioon Kehtiv alates 17.08.2020
Põhitekst

EVS-EN ISO 10993-1:2020

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 1: Hindamine ja katsetamine riskihaldusprotsessis
Uusim versioon Kehtiv alates 31.12.2020