Tagasi

EVS-EN 60909-0:2016

Lühisvoolud kolmefaasilistes vahelduvvoolusüsteemides. Osa 0: Voolude arvutamine

Üldinfo
Kehtiv alates 05.07.2016
Alusdokumendid
IEC 60909-0:2016; EN 60909-0:2016
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
05.07.2016
Põhitekst
01.01.2003
Põhitekst
Seda IEC 60909 osa rakendatakse lühisvoolude arvutamiseks • kolmefaasilistes vahelduvvoolu-madalpingevõrkudes ja • kolmefaasilistes vahelduvvoolu-kõrgepingevõrkudes, mis talitlevad nimisagedusel 50 Hz või 60 Hz. Pikkade ülekandeliinidega võrgud, mille kõrgeim pinge on 550 kV ja rohkem, vajavad erikäsitlust. See IEC 60909 osa kehtestab üldise, kasutuskõlbliku ja lühida protseduuri, mis viib üldjoontes vastuvõetava täpsusega tulemusteni. Selle arvutusmeetodi kohaselt võetakse lühisekohas kasutusele ekvivalentne pingeallikas. See ei välista erimeetodite, nagu näiteks superponeerimismeetodi kasutamist, mida rakendatakse erilistel juhtumitel, kui need annavad vähemalt sama täpsuse. Superponeerimismeetod võimaldab leida lühisvoolu tulenevalt mingist eeldatud püsiseisundist. Seetõttu ei vii see meetod ilmtingimata suurima lühisvooluni. See IEC 60909 osa käsitleb lühisvoolude arvutamist sümmeetriliste või asümmeetriliste lühiste korral. Ühefaasiline maaühendusrike jääb väljapoole IEC 60909 selle osa käsitlusala. Kahe eraldi, kuid samaaegse ühefaasilise maalühise ajal esinevate voolude asjus isoleeritud neutraaliga või resonantsmaandatud neutraaliga võrkudes vaata standardit IEC 60909-3. Lühisvoolusid ja lühisimpedantse võib määrata ka võrgukatsetega võrguanalüsaatori mõõtetulemuste järgi või digitaalarvutiga. Olemasolevates madalpingevõrkudes on võimalik määrata lühisimpedantsi mõõtmiste alusel oodatava lühise asukohas. Lühisimpedantsi arvutus põhineb üldiselt elektriseadmete nimiandmetel ja süsteemi topoloogilisel ülesehitusel ning selle eelis on võimalus kasutada seda nii olemasolevate kui ka plaanimisjärgus süsteemide jaoks. Üldiselt arvestatakse kahe, suuruse poolest erineva lühisvoolu tüübiga: • suurim lühisvool, mis määrab ära elektriseadmete võimekuse või nimiandmed ja • vähim lühisvool, mis võib olla näiteks sulavkaitsmete valiku, kaitseseadmete sätestamise ja mootorite käivituse kontrollimise aluseks. MÄRKUS Eeldatakse, et vool kolmefaasilisel lühisel tekib üheaegselt kõigil poolustel. Mitteüheaegsete lühiste, mis võivad põhjustada lühisvoolu suuremaid aperioodilisi komponente, uuringud jäävad väljapoole IEC 60909 selle osa käsitlusala. See IEC 60909 osa ei hõlma juhitud tingimustel tahtlikult tekitatud lühisvoolusid (lühiste katsejaamad). See IEC 60909 osa ei tegele lühisvoolude arvutamisega laevade ja lennukite pardainstallatsioonides.
*
*
*
PDF
24,89 € koos KM-ga
Paber
24,89 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 60909-3:2010

Short-circuit currents in three-phase a.c systems -- Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short-circuits and partial short-circuit currents flowing through earth
Uusim versioon Kehtiv alates 06.05.2010
Põhitekst

EVS-EN 60865-1:2012

Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1: Definitions and calculation methods
Uusim versioon Kehtiv alates 03.05.2012
Põhitekst

EVS-EN 61000-5-7:2002

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 5-7: Paigaldus- ja leevendusjuhendid. Ümbristega tagatud elektromagnetiliste häiringute vastane kaitseaste (EM-kood)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.01.2003
Põhitekst

EVS-EN 50310:2016

Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2016