Tagasi

EVS-EN 61400-21:2008

Elektrituulikud. Osa 21: Elektrivõrguga ühendatud elektrituulikute elektri kvaliteedi näitajate mõõtmine ja hindamine

Üldinfo
Kehtiv alates 09.01.2009
Alusdokumendid
IEC 61400-21:2008; EN 61400-21:2008
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
09.01.2009
Põhitekst
Standardi IEC 61400 käesolev osa sisaldab: •elektrivõrguga ühendatud elektrituuliku elektri kvaliteedi iseloomustamiseks tarvilike suuruste mõisteid ja määratlusi; •näitajate määratlemiseks tarvilikke mõõtmiste protseduure; •protseduure elektri kvaliteedi nõuete vastavuse hindamiseks, sealhulgas hinnangut konkreetsesse asukohta, võimalik et gruppidena paigaldatava elektrituuliku tüübi mõjust elektri kvaliteedile. Mõõtmiste protseduurid kehtivad kolmefaasilist võrguühendust omavale ühele elektrituulikule. Mõõtmiste protseduurid kehtivad mistahes võimsustega elektrituulikutele, ehkki standardi IEC 61400 käesolev osa nõuab ainult keskpinge ja kõrgepinge ühisliitumispunktidesse mõeldud elektrituulikute tüüpide katsetamist ja kirjeldamist standardi IEC 61400 käesolevas osas määratletud viisil. Mõõdetud näitajad kehtivad ainult hinnatava elektrituuliku tüübi kindlal konfiguratsioonil ja talitluse juhtimisviisil. Teistsugused konfiguratsioonid, sealhulgas muudetud juhtimissignaalid, mis põhjustavad elektrituuliku teistsugust käitumist elektri kvaliteedi suhtes, vajavad eraldi hinnangut. Mõõtmiste protseduurid on välja töötatud olemaks nii sõltumatud konkreetset asukohast kui võimalik, seega nii, et elektri kvaliteedi näitajad, mis on mõõdetud näiteks katsepolügonil võib lugeda kehtivateks ka teistes kohtades. Protseduurid elektri kvaliteedi nõuetele vastavuse hindamiseks kehtivad elektrituulikutele, millede ühisliitumispunkt asub kesk- või kõrgepinge elektrivõrgus, kus sageduse muutused ei ole suuremad kui ±1 Hz, ja mis omab piisavat aktiiv- ja reaktiivvõimsuse reguleerimise võimet. Teistel juhtudel võib elektri kvaliteedi nõuetele vastavuse hindamise põhimõtteid ikkagi kasutada juhendmaterjalina. Standardi IEC 61400 käesolev osa on mõeldud elektrituulikute katsetamiseks, ehkki see sisaldab informatsiooni, mis võib samuti kasulik olla tuuleelektrijaamade katsetamisel. MÄRKUS  Standardi IEC 61400 käesolev osa kasutab elektrivõrgu pinge määratlemisel järgmisi termineid: - madalpinge (LV) seostub pingetega Un  1 kV; - keskpinge (MV) seostub pingetega 1 kV < Un  35 kV; - kõrgepinge (HV) seostub pingetega Un > 35 kV.
*
*
*
PDF
22,86 € koos KM-ga
Paber
22,86 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

ISO 1540:2006

Aerospace -- Characteristics of aircraft electrical systems
Uusim versioon Kehtiv alates 08.02.2006
Põhitekst

EVS-EN 50308:2004

Tuuleturbiinid. Kaitsemeetmed. Projekteerimis-, käiltlemis- ja hooldusnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 10.12.2004
Põhitekst

EVS-EN 61000-4-15:2011

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-15: Katsetus- ja mõõtetehnika. Värelusmõõtur. Talitluse ja ehituse iseloomustus
Uusim versioon Kehtiv alates 05.07.2011
Muudatus

EVS-EN 61000-4-7:2002/A1:2009

Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ). Osa 4-7: Katse- ja mõõtetehnika. Jagu Toitesüsteemide ja nendega ühendatud seadmestiku harmooniliste ja vaheharmooniliste mõõtmiste ja mõõteaparatuuri üldjuhend
Uusim versioon Kehtiv alates 04.06.2009