Tagasi

EVS-EN 71-4:2013

Mänguasjade ohutus. Osa 4: Katsekomplektid keemiakatseteks ja samalaadseks tegevuseks

Üldinfo
Kehtetu alates 31.12.2020
Alusdokumendid
EN 71-4:2013
Tegevusala (ICS grupid)
97.200.50 Mänguasjad
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
31.12.2020
Põhitekst
02.04.2013
Põhitekst
Põhitekst
EVS-EN 71-4:2009
See Euroopa standard määrab nõuded teatud ainete ja segude maksimaalsele kogusele, mõnedel juhtudel maksimaalsele kontsentratsioonile, keemiakatseteks ja samalaadseks tegevuseks kasutatavates katsekomplektides.
Need ained ja segud on:
need, mis on EÜ seadusandlusega klassifitseeritud ohtlikeks, kuuludes ohtlike ainete [1] ja [2] ning ohtlike segude [2] ja [3] hulka;
ained ja segud, mis ülemäärastes kogustes võivad kahjustada neid kasutavate laste tervist ning mis ei ole ülalmainitud seadusandlusega klassifitseeritud ohtlikeks; ja
mis tahes teine (teised) koos katsekomplektiga väljastatav(ad) keemiline (keemilised) aine(d) ja segu(d).
See standard on kohaldatav keemiakatseteks ja samalaadseteks tegevusteks kasutatavatele katsekomplektidele, kaasa arvatud kristallide kasvatamise komplektid, süsinikdioksiidi genereerimise katsekomplektid ja lisakomplektid. Selle alla kuuluvad ka mineraloogia-, bioloogia-, füüsika-, mikroskoopia- ja keskkonnateadusealased keemiakatsete komplektid, juhul kui need sisaldavad üht või mitut keemilist ainet ja/või segu, mis on klassifitseeritud vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 [2] ohtlikeks.
See standard määratleb ka nõuded märgistusele, sisu loetelule, kasutusjuhenditele, silmade kaitsevahendile ja katsete sooritamiseks ettenähtud varustusele.
See standard ei kehti standardi EN 71-13 alla kuuluvatele mänguasjadele (nt kosmeetikakomplektid). Nõuded teatud teistele keemilistele mänguasjadele on esitatud standardis EN 71-5.
MÄRKUS  Terminid „aine“ ja „valmistis“ on sarnaselt direktiividele 67/548/EMÜ [1] ja 1999/45/EÜ [3] kasutusel ka „REACH määruses“, (EÜ) määrus nr 1907/2006 [4]. Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalse harmoniseeritud süsteemi (GHS) kohaselt, mis Euroopa Liidus seadustati (EÜ) määrusega nr 1272/2008 (ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine) [2], tuleb järgida GHS käibelevõtmise ajakava.
Nimetusi „valmistis“ ja „segu“ peaks pidama sünonüümseteks; need mõlemad kujutavad endast ainete, mis omavahel ei reageeri, segu või lahust. Vana termin „valmistis“ asendatakse ettenähtud ajal uue terminiga „segu“. Selles standardis kasutatakse ainult terminit „segu“.
*
*
*
PDF
20,40 € koos KM-ga
Paber
20,40 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + parandus

EVS-EN 71-5:2016

Mänguasjade ohutus. Osa 5: Keemilised mänguasjad (komplektid), välja arvatud katsekomplektid
Uusim versioon Kehtiv alates 04.04.2016
Põhitekst

EVS-EN 71-8:2011

Mänguasjade ohutus. Osa 8: Tegevusmänguasjad koduseks kasutamiseks
Kehtetu alates 16.01.2018
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 71-9:2005+A1:2007

Mänguasjade ohutus. Osa 9: Orgaanilised keemilised ühendid. Nõuded KONSOLIDEERITUD TEKST
Uusim versioon Kehtetu alates 03.10.2022
Põhitekst

EVS-EN 71-5:2013

Mänguasjade ohutus. Osa 5: Keemilised mänguasjad (komplektid), välja arvatud katsekomplektid
Kehtetu alates 04.04.2016