Tagasi

EVS-EN ISO 14253-2:2011

Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 2: Juhised mõõtemääramatuse arvutamiseks toote geomeetriliste spetsifikatsioonidega (GPS) seotud mõõtmistel, mõõtevahendite kalibreerimisel ja toodangu nõuetele vastavuse hindamisel

Üldinfo
Kehtiv alates 02.06.2011
Alusdokumendid
ISO 14253-2:2011; EN ISO 14253-2:2011
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
09.09.2013
Parandus
02.06.2011
Põhitekst
See osa standardist ISO 14253 annab juhised „Mõõtemääramatuse väljendamise juhendi“ („Guide to the estimation of uncertainty in measurement“, lühidalt GUM) põhimõtete rakendamisel tööstuses GPS-i mõõtmiste valdkonnas etalonide ja mõõtevahendite kalibreerimisel ja töödeldava detaili GPS karakteristikute mõõtmisel. Eesmärgiks on edastada täielik informatsioon mõõtemääramatuse hinnangute leidmiseks ja luua alus mõõtetulemuste ja nende määramatuste rahvusvaheliseks võrdlemiseks (tarnija ja kliendi vahelised suhted).
See osa standardist ISO 14253 on mõeldud toetama standardit ISO 14253-1. Mõlemad osad on kasulikud ettevõttes kõikides tehnilistes valdkondades GPS-i spetsifikatsioonide (st töödeldava detaili (osise) karakteristikute tolerantside ja mõõtevahendite metroloogiliste karakteristikute väärtuste maksimaalselt lubatavate hälvete (MPE)) tõlgendamisel.
See osa standardist ISO 14253 juurutab määramatuse haldamise protseduuri (Procedure for Uncertainty MAnagement, PUMA), mis on praktiline GUM-il põhinev ja selle üldist kontseptsiooni mittemuutev lähendprotseduur mõõtemääramatuse arvutamiseks. Protseduur on ette nähtud mõõtemääramatuse üldiseks hindamiseks ja mõõtemääramatuse hinnangute andmiseks:
— üksikutele mõõtetulemustele;
— kahe või mitme mõõtetulemuse võrdlusele;
— ühe või mitme töödeldava detaili või mõõtevahendi mõõtetulemuste võrdlusele antud spetsifikatsioonidega (st mõõtevahendi või etalonmõõdu metroloogilise karakteristiku väärtuse maksimaalselt lubatavate hälvetega (MPE-dega), töödeldava detaili tolerantsi piiridega jne) nendele spetsifikatsioonidele vastavuse või mittevastavuse tõendamise korral.
See lähendmeetod põhineb ülemise piiri strateegial, st määramatuse ülehindamisel kõigil tasemetel, kus lähendtsüklid määratlevad ülehindamise määra. Taotluslik ülehindamine (ja mitte alahindamine) on vajalik vältimaks mõõtetulemustel põhinevaid valesid otsuseid. Ülehindamise määra reguleeritakse olukorra majandusliku hinnanguga.
Lähendmeetod on ettevõtte metroloogiliste tegevuste kasumi maksimeerimise ja kulude minimeerimise vahend. Lähendmeetod/-protseduur on majanduslikult iseseaduv ja on samuti vahend olemasoleva määramatuse muutmiseks/vähendamiseks kulude kokkuhoiu eesmärgil metroloogiavaldkonnas (tootmises). Lähendmeetod võimaldab määramatuse hindamisel saavutada kompromissi riskiastme, tehtud pingutuse ja kulude vahel.
*
*
*
PDF
27,60 € koos KM-ga
Paber
27,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN ISO 14253-3:2011

Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 3: Mõõtemääramatuse hinnangute ühisarusaamale jõudmise juhised
Uusim versioon Kehtiv alates 02.06.2011
Põhitekst

CEN ISO/TS 14253-4:2010

Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel . Osa 4: Funktsionaalsuse piiridega ja spetsifikatsiooni piiridega seonduv vastavuse tõendamiste reeglite taust
Uusim versioon Kehtiv alates 06.07.2010
Põhitekst

EVS-EN ISO 14638:2015

Geometrical product specifications (GPS) - Matrix model (ISO 14638:2015)
Uusim versioon Kehtiv alates 04.03.2015
Põhitekst

EVS-EN ISO 17450-2:2012

Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 2: Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities (ISO 17450-2:2012)
Uusim versioon Kehtiv alates 06.11.2012