Tagasi

EVS-EN ISO 286-2:2010

Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Joonmõõtmete tolerantside ISO koodsüsteem. Osa 2: Standardtolerantsi klasside ja piirhälvete tabelid avadele ja võllidele

Üldinfo
Kehtiv alates 04.10.2010
Alusdokumendid
ISO 286-2:2010; EN ISO 286-2:2010; ISO 286-2:2010/Cor 1:2013; EN ISO 286-2:2010/AC:2013
Tegevusala (ICS grupid)
17.040.10 Tolerantsid ja istud
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
09.09.2013
Parandus
04.10.2010
Põhitekst + parandus
Põhitekst
See ISO 286 osa esitab piirhälvete väärtusi, mida üldiselt kasutatakse avade ja võllide tolerantsiklassides, mis on arvutatud ISO 286-1 tabelite järgi. See ISO-286 osa katab ülemiste piirhälvete väärtused ES (avadele) ja es (võllidele) ning alumiste piirhälvete väärtused EI (avadele) ja ei (võllidele) (vt joonised 1 ja 2). MÄRKUS Piirhälvete tabelites on ülemiste piirhälvete väärtus ES või es näidatud alumiste piirhälvete väärtuse EI või ei kohal, v.a tolerantsiklassidele JS ja js, mis on sümmeetrilised nulljoone suhtes. Joonmõõtmete tolerantside ISO süsteem näeb ette tolerantside ja hälvete süsteemi, mis kehtib järgmist tüüpi elementide suhtes: a) silinder; b) kaks paralleelset vastaspinda. Lihtsustuseks, aga samuti rõhutamaks silindriliste ringristlõigetega tööosiste tähtsust, on ainult need näiteis esitatud. On arusaadav, et ISO 286 antud osa tolerantsid ja istud kehtivad igal juhul võrdväärselt ka teistsuguste tööosiste suhtes, millel pole ringristlõikega sektsioone. Täpsustuseks, terminit „ava“ või „võll“ kasutatakse silindertüüpi elemendi määratlemiseks (nt ava või võlli läbimõõdu tolereerimiseks) ja lihtsustatult on samad terminid kasutatavad kahe paralleelse vastaspinna korral (nt lukukeele paksuse või pilu laiuse tolereerimisel). Edasise informatsiooni saamiseks terminoloogia, sümbolite, süsteemi aluste jne kohta vt standardit ISO 286-1.
*
*
*
PDF
21,60 € koos KM-ga
Paber
21,60 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + parandus

EVS-EN ISO 286-1:2010

Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Joonmõõtmete tolerantside ISO koodsüsteem. Osa 1: Tolerantside põhimõisted, hälbed ja istud
Uusim versioon Kehtiv alates 06.07.2010
Põhitekst

EVS-EN 22768-2:2007

Üldtolerantsid. Osa 2: Geomeetrilised tolerantsid ilma individuaalsete tolerantsiviideteta (ISO 2768-2:1989)
Kehtetu alates 15.03.2021
Põhitekst

EVS-EN ISO 13920:1999

Keevitus. Keeviskonstruktsioonide üldtolerantsid. Pikkuste ja nurkade väärtused. Kuju ja asendid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.01.2000
Põhitekst

EVS-EN ISO 2338:1999

Karastamata terasest ja roostevabast austeniitterasest silindertihvtid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.01.2000