Tagasi

EVS-ISO 7890-3:2017

Vee kvaliteet. Nitraadi määramine. Osa 3: Spektromeetriline meetod sulfosalitsüülhappega

Üldinfo
Kehtiv alates 16.10.2017
Alusdokumendid
ISO 7890-3:1988; EVS-ISO 7890-3:2017/AC:2018
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.03.2018
Parandus
16.10.2017
Põhitekst + parandus
1.1 Määratav ühend See osa standardisarjast ISO 7890 kirjeldab nitraatioonide määramist vees. 1.2 Proovi tüüp See meetod on sobiv töötlemata vee ja joogivee analüüsimiseks. 1.3 Vahemik Kuni nitraatse lämmastiku sisalduseni ϱN = 0,2 mg/l, kasutades maksimaalset proovi ruumala 25 ml. Kasutusvahemikku on võimalik laiendada kõrgematele kontsentratsioonidele, võttes väiksemaid proove. 1.4 Avastamispiir Kasutades 40 mm optilise teepikkusega küvetti ja 25 ml proovi ruumala on avastamispiir ϱN vahemikus ϱN = 0,003 mg/l kuni 0,013 mg/l. 1.5 Tundlikkus Nitraatse lämmastiku sisaldus ϱN = 0,2 mg/l annab neelduvuse ligikaudu 0,68 ühikut, kasutades 25 ml proovi ruumala ja 40 mm optilise teepikkusega küvetti. 1.6 Segajad Võimalike segajatena testiti suurt hulka veeproovides tihti esinevaid ühendeid. Detailne info on toodud lisas A. Peamised võimalikud segajad on kloriid, ortofosfaat, magneesium ja mangaan(II), nagu toodud lisas A. Teised uuringud on näidanud, et meetod sobib kasutamiseks kuni proovi värvuseni 150 mg/l Pt, kui kasutatakse proovi neeldumise korrektsiooni (vt 6.5).
*
*
*
PDF
4,78 €
Paber
4,78 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-ISO 6059:2017

Vee kvaliteet. Kaltsiumi ja magneesiumi summaarse sisalduse määramine EDTA-ga tiitrimisel
Uusim versioon Kehtiv alates 16.10.2017
Põhitekst

EVS-EN ISO 5667-3:2018

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 3: Veeproovide konserveerimine ja käitlemine
Uusim versioon Kehtiv alates 01.08.2018
Põhitekst

EVS-ISO 6058:2017

Vee kvaliteet. Kaltsiumisisalduse määramine EDTA-ga tiitrimisel
Uusim versioon Kehtiv alates 16.10.2017
Põhitekst

EVS-EN ISO 11905-1:2003

Vee kvaliteet. Üldlämmastiku määramine. Osa 1: Oksüdeeriva mineraliseerimise meetod peroksodisulfaadiga
Uusim versioon Kehtiv alates 01.09.2003