Tagasi

EVS-ISO 9613-2:2006

Akustika. Heli sumbumine välistingimustes leviku korral. Osa 2: Üldine arvutusmeetod

Üldinfo
Kehtiv alates 05.05.2006
Alusdokumendid
ISO 9613-2:1996; EVS-ISO 9613-2:2006/AC:2020
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
02.10.2020
Parandus
05.05.2006
Põhitekst + parandus
Standardisarja ISO 9613 see osa täpsustab tehnilist meetodit heli sumbumise arvutamiseks müra levimisel välistingimustes, et määrata keskkonnamüra taset müraallikatest eri kaugustel. Meetod võimaldab määrata samaväärse pideva A-korrigeeritud helirõhu taset (nagu on kirjeldatud standardisarja ISO 1996 osades 1 kuni 3) meteotingimustes, mis soodustavad helide levimist teadaolevatest allikatest. Need tingimused on ette nähtud kasutamiseks heli allatuult levimisel, nagu on täpsustatud standardi ISO 1996-2:1987 jaotises 5.4.3.3, või samaväärseks levimiseks hariliku mõõduka temperatuuri inversiooni korral maapinnal, nagu tavaliselt on öösel. Inversiooni tingimused veepindade kohal ei ole kaetud ja võivad põhjustada kõrgema helirõhutaseme, kui on eeldatud standardisarja ISO 9613 selles osas. Meetod võimaldab määrata ka pikaajalist keskmist A-korrigeeritud helirõhutaset, nagu on täpsustatud standardites ISO 1996-1 ja ISO 1996-2. Pikaajaline keskmine A-korrigeeritud helirõhutase hõlmab hindamise võimalusi mitmesuguste meteotingimuste jaoks. Standardisarja ISO 9613 selles osas täpsustatud meetod koosneb konkreetselt oktaavribade algoritmidest (nominaalsagedusega 63 Hz kuni 8 kHz) punktallikast või punktallikate kogumist pärit heli sumbumise arvutamiseks. Allikas (või allikad) võivad olla liikuvad või paiksed. Järgmistele füüsikalistele mõjudele kasutatakse algoritmides spetsiifilisi termineid: — geomeetriline erinevus, — atmosfääris neeldumine, — maapinna mõju, — peegeldus pindadelt, — takistuste hindamine. Lisateave hoonete, taimestiku ja tööstusalade kaudu levimise kohta on esitatud lisas A. Seda meetodit saab praktikas kasutada väga paljude müraallikate ja keskkondade jaoks. See on otseselt või kaudselt rakendatav enamikus olukordades, mis on seotud maantee- või raudteeliikluse, tööstusliku müra allikate, ehitustegevuse ja paljude muude maapinnal asuvate müraallikatega. Seda ei kohaldata lennu ajal õhusõidukite tekitatava heli ega kaevanduse, militaar- või muude samalaadsete toimingute tekitatud lööklainete suhtes. Standardisarja ISO 9613 selle osa meetodi rakendamiseks allika oktaavriba helivõimsustaseme leviku kohta olulistes suundades on vaja teada mitut parameetrit, nagu müraallika ja keskkonna geomeetria ja maapinna omadused. MÄRKUS 1 Kui on teada ainult allikate A-korrigeeritud helivõimsustasemed, võib kasutada hindamisel sumbumise tingimustena 500 hertsile vastavat sumbumist. Meetodi täpsust ja selle praktikas kasutamise piiranguid kirjeldatakse peatükis 9.
*
*
*
PDF
12,23 € koos KM-ga
Paber
12,23 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-ISO 9613-1:2020

Akustika. Heli sumbumine välistingimustes leviku korral. Osa 1: Atmosfääris absorbeeruva heli arvutusmeetod
Uusim versioon Kehtiv alates 03.02.2020
Põhitekst

EVS-EN ISO 11203:2009

Akustika. Mehhanismide ja seadmete müra. Helirõhutaseme määramine töö- ja muudes piiritletud kohtades helivõimsustaseme alusel
Uusim versioon Kehtiv alates 06.11.2009
Põhitekst

EVS-EN ISO 11690-1:1999

Akustika. Soovituslikud juhised mehhanisme hõlmavate müravabade töökohtade loomiseks. Osa 1: Mürataseme alandamise strateegiad
Kehtetu alates 01.12.2020
Põhitekst

EVS-EN ISO 11690-2:1999

Akustika. Soovituslikud juhised mehhanisme hõlmavate müravabade töökohtade loomiseks. Osa 2: Mürataseme alandamise meetmed
Kehtetu alates 01.12.2020