Tagasi

EVS-ISO/IEC 18000-6:2011

Infotehnoloogia. Raadiosageduse tuvastaja üksuse haldamiseks. Osa 6: Raadioliidese edastusparameetrid 860 MHz kuni 960 MHz juures

Üldinfo
Kehtetu alates 04.06.2013
Alusdokumendid
ISO/IEC 18000-6:2010
Tegevusala (ICS grupid)
35.040 Informatsiooni kodeerimine
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
04.06.2013
Põhitekst
Põhitekst
EVS-ISO/IEC 18000-6:2005
Käsitlusala See ISO/IEC 18000 osa defineerib raadioliidese raadiosageduse tuvastamise (RFID) seadmetele, mis töötavad 860 MHz kuni 960 MHz tööstusliku, teadusliku ja meditsiinilise (ISM) eesmärgiga raadiosagedusalas, mida kasutatakse üksuse haldamise rakendustes. See pakub ühtset tehnilist kirjeldust RFID seadmetele, mida saavad kasutada RFID rakenduse standardeid arendavad ISO komisjonid. Selle ISO/IEC 18000 osa eesmärk on võimaldada ühilduvust ja julgustada toodete koostalitlusvõimet kasvaval RFID rahvusvahelisel turul. Standard defineerib edastus- ja tagasisidelingi tehniliste omaduste parameetrid, sealhulgas, aga mitte ainult, töösageduse, töökanali täpsuse, kasutatava kanali ribalaiuse, maksimaalse efektiivse isotroopse kiirgusvõimsuse (EIRP), vääremissiooni, modulatsiooni, töötsükli, andmekodeerimise, andmemahu, andmemahu täpsuse, andmete saatmise järjekorra ning vajadusel töökanalite, sageduse hüpitamise kiiruse, vahetamismeetodi, jaotusjada ja koodiedastuskiiruse parameetrid. Lisaks määratleb see kommunikatsiooniprotokolli, mida kasutatakse raadioliideses. See ISO/IEC 18000 osa täpsustab füüsikalised ja loogilised nõuded RFID süsteemile passiiv-tagasipeegeldaja, ülekuulaja-räägib-esimesena (ITF) ja märgistatu-räägib-ainult-pärast-kuulamist (TOTAL). Süsteem hõlmab Ülekuulajajaid ja Märgistatuid, mis on samuti tuntud kui sildid. Ülekuulaja saab Märgistatult informatsiooni, edastades püsiva laine (CW) RF signaali Märgistatule; Märgistatu vastab, moduleerides oma antenni peegelduse koefitsiendi ja seeläbi peegeldades informatsioonisignaali tagasi Ülekuulajale. Süsteem on ITF, tähendades seda, et Märgistatu moduleerib oma antenni peegelduse koefitsiendi koos infosignaaliga ainult pärast Ülekuulajalt või TOTAL-ilt saadud juhiseid, tähendades seda, et Märgistatu moduleerib oma antenni peegelduse koefitsiendi koos infosignaaliga pärast sisenemist Ülekuulaja alale pärast esimest Ülekuulaja modulatsiooni kuulmist, selgitamaks välja, kas süsteem on ITF või mitte. Detailsemalt, see ISO/IEC 18000 osa sisaldab ühte neljatüübilist režiimi. Nelja tüübi detailsed tehnilised erinevused on esitatud parameetrite tabelis. Tüübid A, B ja C on ITF. Tüüp A kasutab edastuslingis impulsisageduse kodeerimist (PIE) ning adaptiivset ALOHA põrkearbitraaži algoritmi. Tüüp B kasutab edastuslingis Manchesteri ja adaptiivset kahendpuu põrkearbitraaži algoritmi. Tüüp C kasutab edastuslingis PIE-t ja juhuslikku põrkearbitraaži algoritmi. Tüüp D on TOTAL, põhinedes pulss-positsioon-kodeeringul, või Miller M=2 kodeeritud alakandjal. See ISO/IEC 18000 osa täpsustab — ülekuulaja ja märgistatu vahelised (kommunikatsioonilingi signaali kihi) füüsikalised sidemed, — ülekuulaja ja märgistatu opereerimisprotseduurid ja käsud, — põrkearbitraaži skeemi, mida kasutatakse spetsiifilise märgi identifitseerimiseks mitmemärgilises keskkonnas.
*
*
*
PDF
39,30 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring