Tagasi

EVS-ISO/IEC 25010:2011

Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedimudelid

Üldinfo
Kehtiv alates 04.01.2012
Alusdokumendid
ISO/IEC 25010:2011
Tegevusala (ICS grupid)
35.080 Tarkvara
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
04.01.2012
Põhitekst
See standard määratleb a) kasutuskvaliteedi mudeli, mis koosneb viiest karakteristikust (mõned neist on liigendatud alamkarakteristikuteks), mis on seotud interaktsiooni tulemusega toote kasutamisel teatavas kasutuskontekstis. Seda süsteemi mudelit saab rakendada kogu inimese ja arvuti süsteemile, hõlmates nii kasutatavaid arvutisüsteeme kui ka tarkvaratooteid; ning b) tootekvaliteedi mudeli, mis koosneb kaheksast karakteristikust (mis on liigendatud alamkarakteristikuteks), mis on seotud tarkvara staatiliste omadustega ja arvutisüsteemi dünaamiliste omadustega. Seda mudelit saab kohaldada nii arvutisüsteemidele kui ka tarkvaratoodetele. Mõlemas mudelis määratletud näitajad puudutavad kõiki tarkvaratooteid ja arvutisüsteeme. Need karakteristikud ja alamkarakteristikud loovad järjekindla terminoloogia süsteemide ja tarkvaratoodete kvaliteedi spetsifitseerimiseks, mõõtmiseks ja hindamiseks. Karakteristikud loovad ka kvaliteedikarakteristikute kogumi, millega võrreldes saab kontrollida deklareeritud kvaliteedinõuete täielikkust. MÄRKUS Tootekvaliteedi mudeli käsitlusala on küll mõeldud tarkvara ja arvutisüsteemide tarbeks, kuid paljud karakteristikud on asjakohased ka süsteemide ja teenuste puhul laiemalt. Seda mudelit täiendab andmekvaliteedi mudel standardis ISO/IEC 25012. Mudelite käsitlusalast jäävad välja puhtfunktsionaalsed omadused (vt C.6), kuid käsitlusalasse kuulub funktsionaalne sobivus (vt 4.2.1). Kvaliteedimudelite rakendusalasse kuulub tugi tarkvara ja tarkvaramahukate arvutisüsteemide spetsifitseerimisele ja hindamisele eri vaatepunktidest, mida sooritavad need, kes on seotud nende hankimise, nõuete, väljatöötamise, kasutamise, hindamise, toetamise, hooldusega kvaliteedi tagamise ja kujundamisega ning auditeerimisega. Neid mudeleid saavad kasutada näiteks väljatöötajad, hankijad, kvaliteedi tagamise ja -ohje töötajad ning sõltumatud hindajad, eriti need, kelle kohus on spetsifitseerida ja hinnata tarkvaratoote kvaliteeti. Kvaliteedimudelite kasutamisest võivad toote väljatöötamise ajal saada kasu muuhulgas järgmised tegevused: • tarkvara- ja süsteeminõuete piiritlemine, • nõuete määratluse täielikkuse valideerimine, • tarkvara ja süsteemi projekteerimiseesmärkide piiritlemine, • tarkvara ja süsteemi testimise eesmärkide piiritlemine, • kvaliteediohje kriteeriumite piiritlemine kvaliteedi tagamise osana, • tarkvaratoote ja/või tarkvaramahuka arvutisüsteemi vastuvõtukriteeriumite piiritlemine, • kvaliteedikarakteristikute näitajate kehtestamine nende tegevuste toetuseks.
*
*
*
PDF
17,63 € koos KM-ga
Paber
17,63 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + parandus

EVS-EN ISO 13485:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded
Kehtiv alates 02.03.2016
Põhitekst

EVS-EN ISO/IEC 27001:2017

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 02.03.2017
Põhitekst

EVS-ISO/IEC 25020:2015

Tarkvaratehnika. Tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE). Mõõtmise etalonmudel ja juhend
Uusim versioon Kehtiv alates 04.11.2015
Põhitekst

EVS-EN ISO 15223-1:2016

Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 03.01.2017