Tagasi

EVS-ISO/IEC 25012:2014

Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE). Andmekvaliteedi mudel

Üldinfo
Kehtiv alates 07.11.2014
Alusdokumendid
ISO/IEC 25012:2008
Tegevusala (ICS grupid)
35.080 Tarkvara
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
07.11.2014
Põhitekst
See standard määratleb arvutisüsteemis struktureeritud kujul säilitatavate andmete üldise andmekvaliteedi mudeli.
See standard keskendub andmete kui arvutisüsteemi komponendi kvaliteedile ja määratleb inimeste ja süsteemide kasutatavate sihtandmete kvaliteedikarakteristikud.
Sihtandmed on need andmed, mida organisatsioon otsustab analüüsida ja valideerida mudeli abil; mõiste „mittesihtandmed“ hõlmab kahte olukorda: esimene viitab mittepüsivatele, näiteks operatsioonisüsteemi poolt käsitlevatele andmetele; teine viitab andmetele, mis võiksid olla standardi käsitlusalas, kuid mille suhtes organisatsioon otsustab seda standardit mitte rakendada.
Joonisel 2 on kujutatud süsteemi üldise struktuuri skeem: see võib sisaldada infosüsteeme, mis omakorda võivad sisaldada ühte või mitut arvutisüsteemi.
Seda standardit saab kasutada koos teiste SQuaRE sarja standarditega, et kehtestada andmekvaliteedi nõudeid, määratleda andmekvaliteedi näitajaid või planeerida ja läbi viia andmekvaliteedi hindamisi.
Andmekvaliteedi nõudeid ja andmekvaliteedi näitajaid saab liigitada vastavalt andmekvaliteedi karakteristikutele jaotisest 5.2 ning kasutada hindamisprotsessis, et analüüsida andmeid sõltumatult teistest arvutisüsteemi komponentidest.
See standard püüab toetada selliste süsteemi elutsükli protsesside rakendamist, nagu näiteks standardis ISO/IEC 15288 määratletud.
See standard võtab arvesse kõiki andmetüüpe (nt märgistringe, tekste, kuupäevi, arvusid, pilte, helisid jne), omistatud andmeväärtusi ja seoseid andmete vahel (nt andmetevaheline kooskõla samades või eri olemites); käsitlusala ei hõlma sisseehitatud seadmete või reaalaja andurite toodetavaid andmeid, mida ei säilitata nende edasiseks töötluseks või ajaloolistel eesmärkidel.
See standard ei kirjuta ette andmete füüsilist korraldust (nt andmebaasisüsteeme); lisaks on kontseptuaalse, loogilise või füüsilise andmeskeemi projekteerimise tegevused väljaspool selle standardi käsitlusala; kõik andmetega seotud protsessid ja tulemid saavad kasu selle standardi rakendamisest.
Andmete vastavus andmete projektile on selle standardi käsitlusalas.
Metaandmete määratlust käsitleb standard ISO/IEC 11179 ning see määratlus on väljaspool selle standardi käsitlusala ka siis, kui see käsitleb metaandmeid andmekvaliteedi hindamiseks.
Selle standardi seosed tööstuslike ja valdkonnapõhiste andmekvaliteedi standarditega ning selle ülimuslikkuse nende standardite suhtes määrab kasutaja spetsiifilises kasutuskontekstis.
*
*
*
PDF
15,86 € koos KM-ga
Paber
15,86 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + parandus

EVS-EN 1728:2012

Mööbel. Istmed. Katsemeetodid tugevuse ja vastupidavuse määramiseks
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012
Põhitekst

ISO/IEC 25001:2014

Systems and software engineering -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Planning and management
Uusim versioon Kehtiv alates 14.03.2014
Põhitekst

EVS-ISO/IEC 25000:2014

Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE). Sarja SQuaRE teejuht
Uusim versioon Kehtiv alates 12.01.2015