Ilmunud on EVS Teataja juulikuu esimene number

02.07.2020
Alternate Text

EVS Teataja juulikuu esimene (01.07.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

Lõpetatud on 2 komitee tegevusEVS/PK 70 „Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine“ ja EVS/TK 63 „Ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete emissiooni hindamine“.

5 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN ISO 22313:2020 „Turvalisus ja vastupidavus. Talitluspidevuse juhtimissüsteemid. Juhised ISO 22301 kasutamiseks (ISO 22313:2020)“, prEN ISO 14155 „Meditsiiniseadme kliiniline uuring inimesel. Hea kliiniline tava“, prEN ISO 8849 „Väikelaevad. Elektrivooluga töötavad pilsipumbad“, prEVS-EN 12697-22 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 22: Rattaroopa katse“, prEVS-EN ISO 11665-5 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 5: Aktiivsuskontsentratsiooni pidevmõõtmise meetod“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standardEVS-EN 60747-5-1:2002 „Discrete semiconductor devices and integrated circuits - Part 5-1: Optoelectronic devices; General“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 12697-29:2020 „Bituminous mixtures - Test methods - Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2020, EN ISO 9229:2020 „Thermal insulation - Vocabulary (ISO 9229:2020)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2020.

Ilmunud on 3 uut eestikeelset standardiparandustEVS-EN 14073-3:2004/AC:2020 „Büroomööbel. Mahutusmööbel. Osa 3: Katsemeetodid püsivuse ja konstruktsiooni tugevuse määramiseks“, EVS-EN 14074:2004/AC:2020 „Büroomööbel. Lauad, puldid ja mahutusmööbel. Katsemeetodid liikuvate osade tugevuse ja vastupidavuse määramiseks“, EVS-EN 1504-2:2007/AC:2020 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedi-kontroll ja vastavuse hindamine. Osa 2: Betooni pinnakaitsesüsteemid“.

Eestikeelsena saabus müügile 2 uut standardit:
EVS-EN 12697-1:2020 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 1: Lahustuva sideaine sisaldus“
EVS-EN 364:1999 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Katsemeetodid“

Head lugemist!