Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine number

16.09.2020
Alternate Text

EVS Teataja septembrikuu teine (15.09.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

6 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 16925:2018 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed elamu sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus“, EVS-EN 17169:2020 „Tätoveerimine. Ohutu ja hügieeniline praktiseerimine“, EVS-EN ISO 15630-2:2019 „Sarrus- ja pingestusteras. Katsemeetodid. Osa 2: Keevisvõrgud ja karkassid“ (ISO 15630-2:2019), prEVS-EN ISO 24034 „Keevitusmaterjalid. Täistraatelektroodid, täistraadid ja -vardad titaani ja titaansulamite kaarkeevitamiseks. Liigitus“, prEVS-EN ISO 9229 „Soojusisolatsioon. Sõnavara“, prEVS-ISO 11665-8 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 8: Esialgsete ja täiendavate uuringute metoodikad hoonetes“.

Ülevaatusküsitlusel on 3 standardit - EVS 728:1996 „Üldkasutatav kommuteeritav telefonivõrk (ÜKTV). Nõuded ÜKTV abonendi analoogliidesega ühendatavatele terminalseadmetele“, 
EVS 759:1998 „Kommertstelekommunikatsioon (BTC). Kahe- ja neljajuhtmelised analoogrendiliinid (A20, A2S, A40, ja A4S). Ühenduskarakteristikud, võrguliides ja lõppseadmestiku liides“, EVS 874:2003 „Kõne töötlemise, ülekande ja kvaliteedi aspektid (STQ). Teenuse kvaliteedi parameetrite määratlused ja mõõtmine. ONP kõneside direktiiviga 98/10/EC nõutud kõnesideteenuse parameetrid“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 2876:2019 „Aerospace series - Nuts, hexagon, plain, reduced height, normal across flats, in aluminium alloy, anodized - Classification: 450 MPa (at ambient temperature)/120 °C“.

Eestikeelsena saabus müügile 12 uut standardit:
EVS 901-1:2020 „Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid“
EVS 919:2020 „Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid“
EVS JUHEND 4:2020 „Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“
EVS-EN 14960-3:2020 „Täispuhutavad mänguseadmed. Osa 3: Täiendavad ohutusnõuded ja katsemeetodid sulguvatele atraktsioonidele“
EVS-EN 1745:2020 „Müüritis ja müüritooted. Soojusväärtuste määramise meetodid“
EVS-EN 469:2020 „Tuletõrjujate kaitserõivad. Toimivusnõuded kaitserõivastele tulekustutustöödel“
EVS-EN ISO 11665-5:2020 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 5: Aktiivsuskontsentratsiooni pidevmõõtmise meetod“
EVS-EN ISO 11665-6:2020 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 6: Aktiivsuskontsentratsiooni punktmõõtmise meetod“
EVS-IEC 60050(702):2001/A4:2020 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed“
EVS-IEC 60050(702):2001+A1+A2+A3+A4:2020 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed“
EVS-IEC 60050(713):2001/A3:2020 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 713: Raadioside: saatjad, vastuvõtjad, võrgud ja ekspluatatsioon“
EVS-IEC 60050(713):2001+A1+A2+A3:2020 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 713: Raadioside: saatjad, vastuvõtjad, võrgud ja ekspluatatsioon“

Head lugemist!