Tagasi

EVS 901-1:2020

Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid

Üldinfo
Kehtiv alates 15.09.2020
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardis on tehtud järgmised tehnilised muudatused: — käsitlusala on laiendatud pindamiskihtide täitematerjalidega; — laiendatud on täitematerjalide terastikulise koostise kategooriate valikut (tabel 1); — laiendatud on peen- ja fraktsioneerimata täitematerjalide peenosiste sisalduse kategooriate valikut (tabel 4); — täpsustatud on peen- ja fraktsioneerimata täitematerjalide peenosiste kvaliteedi kontrollimise aluseid; — täpsustatud on jämetäitematerjalide purunemiskindluse kontrollimise ja deklareerimise võimalusi Los Angelese meetodil alternatiivsete fraktsioonidega; — laiendatud on jämetäitematerjalide kulumiskindluse kategooriate valikut (tabel 7); — välja on jäetud täitematerjali puistetiheduse määramise jaotis; — täpsustatud on mineraloogilise koostise deklareerimise nõudeid; — välja on jäetud täitematerjali ja bituumensideaine nakke määramise jaotis; — lisatud on huumuse sisalduse kontrollimise jaotis; — täpsustatud on nõudeid tehistäitematerjalidele; — jaotis „Radioaktiivne kiirgus“ on asendatud jaotisega „Täitematerjalidest eralduv gammakiirgus“ ning täpsustatud on kiirgusohutuse hindamise põhimõtteid; — täpsustatud on nõudeid filleri tüüpidele; — välja on jäetud täitematerjalide ja fillerite minimaalsete katsesageduste tabel ja asendatud see viitega standardis EVS-EN 13043:2004 toodule; — täitematerjalide ladustamist ja transporti käsitlenud jaotis on muudetud teatmelisaks B; — välja on jäetud lisad täitematerjalide Eestis enam kasutatud fraktsioonide ja terastikulise koostise üldnõuetega; — välja on jäetud lisad täitematerjalide CE-märgise näidistega.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.09.2020
Põhitekst
08.10.2009
Põhitekst
Selles Eesti standardis määratletakse nõuded Eestis asfaltsegudes ja pindamisel kasutatavate looduslike ja
tehistäitematerjalide ning fillerite omadustele, arvestades kohalikke tee-ehituse ja teehoiu tingimusi ning
praktilisi kogemusi.
*
*
*
PDF
16,80 € koos KM-ga
PDF redline
21,84 € koos KM-ga
Paber
16,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 901-3:2021

Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud
Uusim versioon Kehtiv alates 01.02.2021
Põhitekst

EVS 901-2:2016

Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained
Uusim versioon Kehtiv alates 04.04.2016
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 932-3:2000+A1:2003

Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 3: Lihtsustatud petrograafilise kirjelduse meetod ja terminoloogia
Kehtetu alates 01.07.2022
Põhitekst

EVS-EN 933-4:2008

Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 4: Tera kuju määramine. Kujutegur
Uusim versioon Kehtiv alates 09.06.2008