Tagasi

EVS 901-3:2021

Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud

Üldinfo
Kehtiv alates 01.02.2021
Tegevusala (ICS grupid)
93.080.20 Teedeehitusmaterjalid
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardis on tehtud järgmised tehnilised muudatused: — muudetud on täitematerjalide geomeetriliste omaduste nõudeid; — täpsustatud on asfaltsegudes kasutatavaid Eesti kliimatingimustesse sobivaid teebituumeni ja polümeermodifitseeritud bituumeni marke; — korrigeeritud on asfaltsegude sõelkõveraväljade kirjeldamiseks kasutatavate sõelte arvu ning viidud need kooskõlla asjakohastes tootestandardites tooduga; — täpsustatud on asfaltsegu koostise lubatud hälbeid ja lisatud täiendavad selgitused nende tõlgendamise kohta; — loobutud on Euroopa standardites toodud tüübikatsetuse ja tehase tootmisohjega seonduva dubleerimisest ning nende osakaal on selles standardis minimeeritud; — täpsustatud on asfaltsegude poorsusomaduste, veepüsivuse ja kulumiskindluse määramiseks valmistatavate proovikehade tihendamisenergiaid ja -viise; — loobutud on varem kasutusel olnud AC 4 surf segust; — asfaltbetoonsegude hulka on lisandunud AC 8 bin segu, mis on ette nähtud kasutamiseks tasanduskihtide rajamisel ja hüdroisolatsiooni kaitsekihina, näiteks sildadel ja viaduktidel; — täpsustatud on mustsegude nõudeid, katsestandardeid ja tootmisohjet; — standardi lisasse A on lisatud asfaltsegu retsepti vorm; — standardi lisasse B on lisatud asfaltsegude minimaalsed ja maksimaalsed tehnoloogilised kihipaksused, hõlbustamaks projekteerijatel segu markide ja kihipaksuste valikuid; — kustutatud on teatmelisa asfaltsegude ja sideaine lisanditest; — deformatsioonikindluse nõuete kasutuselevõtu tõttu on kustutatud lisa, mis kirjeldas soovitusi AC segude Marshalli näitajate väärtustele; — välja on jäetud lisa, mis käsitles segu sideaine penetratsiooni arvutust, kui kasutatakse ringlussevõetud asfalti, ja see on asendatud viitega tootestandardite asjakohasele lisale; — kustutatud on lisad, mis sisaldasid asfaltsegude CE-märgise näidiseid; — kustutatud on lisad, mis kirjeldasid mustsegude katsemeetodeid.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.02.2021
Põhitekst
08.10.2009
Põhitekst
Standardis on kirjeldatud üldjuhul sobiv valik Eesti Vabariigi teedel ja muudel liiklusaladel kasutatavate asfaltbetoonsegude (EVS-EN 13108-1:2007), killustikmastiksasfaltsegude (EVS-EN 13108-5:2007), valuasfaltsegude (EVS-EN 13108-6:2007), dreenasfaltsegude (EVS-EN 13108-7:2006) ning asfalditehases või spetsiaalses segistis valmistatud mustsegude omadusi. Standard on mõeldud kasutamiseks koos standarditega EVS-EN 13108-8:2016, EVS-EN 13108-20:2007 ja EVS EN 13108-21:2007. Kui selles standardis ei ole täpsustusi ega valikuid toodud, kohalduvad kõik nõuded kujul, nagu need on eeltoodud EVS-EN 13108 sarja standardites, nagu ka nõuded, mida ei ole sellesse standardisse kopeeritud. See standard määratleb minimaalse hulga omadusi, mis tuleb EVS-EN 13108 sarja osade -1, -5, -6 ja -7 järgi toodetud asfaltsegudel deklareerida.
Selles standardis ei määratleta sobivaid omadusi Eesti Vabariigis järgmiste EVS-EN 13108 sarja tootestandardite kasutamiseks:
—  EVS-EN 13108-2. Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 2: Väga õhukeste kihtide asfaltbetoon;
—  EVS-EN 13108-3. Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 3: Pehme asfalt;
—  EVS-EN 13108-4. Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 4: Kuumrullitud asfaltkate.
Kasutatavad lähtematerjalid ja neist toodetud asfaltsegud peavad vastama vähemalt selle standardiga sätestatud minimaalsetele kvaliteedinõuetele. Hanke- ja kasutustingimuste tõttu võivad konkreetsed omadused ja kategooriad erineda selles standardis toodust, kuid ei või langeda allapoole minimaalsetest kvaliteedinõuetest. Erinevused määratletakse tehnilistes normides, juhendmaterjalides ning hanke- ja lepingutingimustes (edaspidi tehnilised kirjeldused).
*
*
*
PDF
26,84 € koos KM-ga
PDF redline
34,89 € koos KM-ga
Paber
26,84 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 901-1:2020

Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid
Uusim versioon Kehtiv alates 15.09.2020
Põhitekst

EVS 901-2:2016

Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained
Uusim versioon Kehtiv alates 04.04.2016
Põhitekst

EVS-EN 933-5:2007

Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 5: Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine jämetäitematerjalis KONSOLIDEERITUD TEKST
Kehtetu alates 15.11.2022
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 932-3:2000+A1:2003

Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 3: Lihtsustatud petrograafilise kirjelduse meetod ja terminoloogia
Kehtetu alates 01.07.2022