Tagasi

EVS 901-2:2016

Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained

Üldinfo
Kehtiv alates 04.04.2016
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardis on tehtud järgmised tehnilised muudatused: — on võetud arvesse standardite EVS-EN 13808:2013 ja EVS-EN 14023:2010 uutes versioonides tehtud muudatused; — käsitlusalasse on lisatud järgmised tooted: kõvad teebituumenid vastavalt standardile EVS-EN 13924:2006 (k.a parandus AC:2006), mitmemargilised teebituumenid vastavalt standardile EVS-EN 13924-2:2014 ning vedeldatud ja pehmendatud bituumensideained vastavalt standardile EVS-EN 15322:2013; — teebituumenite põhiomaduste hulka on lisatud penetratsiooniindeks (tabel 1); — on vaadatud üle ja korrigeeritud polümeerbituumenite toimivusklassid (tabelid 5 ja 6); — on vaadatud üle ja korrigeeritud katioonsete bituumenemulsioonide toimivusklassid (tabelid 8 ja 9); — vastavuse tõendamist käsitlev lisa on asendatud teatmelisaga A, kus on EL-i ehitustoodete määruse 305/2011 (CPR) käsitlusalasse kuuluvate toodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli (AVCP) põhimõtted; — lisatud on normlisa C penetratsiooniindeksi Ip arvutamispõhimõtetega; — välja on jäetud lisad bituumensideainete CE-märgiste näidistega.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
04.04.2016
Põhitekst
08.10.2009
Põhitekst
See standard määratleb teebituumeni, polümeermodifitseeritud bituumeni ja katioonsete bituumenemulsioonide margid, mis kogemuse ja uuringute alusel sobivad Eesti teede, lennuväljade ja muude kattega alade ehitamiseks ja hooldamiseks. Määratletud bituumensideainete margid ei välista muude Euroopa standardite kohaste sideainemarkide kasutamist, kui nende sobivus määratud kasutusotstarbeks on tõendatud. Kõvade teebituumenite, mitmemargiliste teebituumenite ning vedeldatud ja pehmendatud bituumensideainete osas puudub praegusel ajal Eestis piisav kasutuskogemus. Sellise kasutuskogemuse kogunemisel ajakohastatakse seda standardit vastavalt. Seni juhindutakse valikute tegemisel Euroopa tootestandardite sätetest. See Eesti standard määratleb tarnijate ja klientide vaheliste kvaliteedikokkulepete alused. Bituumensideaine markide esitamine tabelites 1 kuni 3, 5 kuni 6, 8 kuni 9 ja 11 võimaldab valida sideaine kõige sobivama spetsifikatsiooni, arvestades kohalikke kliima- ja kasutustingimusi ning praeguseks ajaks kogunenud kogemusi.
*
*
*
PDF
16,10 €
Paber
16,10 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Muudatus

EVS 614:2008/A1:2016

Teemärgised ja nende kasutamine
Uusim versioon Kehtiv alates 04.04.2016
Põhitekst

EVS 843:2016

Linnatänavad
Uusim versioon Kehtiv alates 04.04.2016
Muudatus

EVS 613:2001/A2:2016

Liiklusmärgid ja nende kasutamine
Uusim versioon Kehtiv alates 04.04.2016
Põhitekst

EVS-EN 196-2:2013

Tsemendi katsetamine. Osa 2: Tsemendi keemiline analüüs
Uusim versioon Kehtiv alates 05.08.2013