Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu esimene number

05.10.2020
Alternate Text

EVS Teataja oktoobrikuu esimene (02.10.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

10 uut tõlget kommenteerimisel - EN ISO 11737-1:2018/prA1 „Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine toodetel. Muudatus 1“, EVS-EN 12831-1:2017 „Hoonete energiatõhusus. Arvutusliku soojuskoormuse arvutusmeetod. Osa 1: Ruumi soojuskoormus, Moodul M3-3“, EVS-EN 17333-2:2020 „Ühekomponentse vahu iseloomustamine. Osa 2: Paisumisomadused“, EVS-EN ISO 4413:2010 „Hüdroajamid. Üldreeglid ja ohutusnõuded süsteemidele ja nende komponentidele (ISO 4413:2010)“, EVS-EN ISO 4414:2010 „Pneumoajamid. Üldreeglid ja ohutusnõuded süsteemidele ja nende komponentidele“ (ISO 4414:2010), prEN IEC 62053-21:2019 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 21: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,5, 1 ja 2), prEN IEC 62053-22:2019 Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 22: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,1 S, 0,2 S ja 0,5 S)“, prEN IEC 62053-23:2019 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 23: Staatilised reaktiivenergia arvestid (klassid 2 ja 3)“, prEN IEC 62053-24:2019 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 24: Staatilised põhisagedus-reaktiivenergiaarvestid (klassid 0,5 S, 1 S ja 1)“, prEN ISO 22232-3 „Mittepurustav katsetamine. Ultraheli katseseadmete määratlemine ja kontrollimine. Osa 1: Kombineeritud seadmed“.

1 uue algupärase standardi koostamine - EVS 807:2016/prA2 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“.

Tühistamisküsitlusel on 4 standardit – EVS 891:2008 „Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine“, EVS-EN 50346:2003 „Information technology - Cabling installation - Testing of installed cabling“, EVS-EN 50346:2003/A1:2007 „Information technology - Cabling installation - Testing of installed cabling“, EVS-EN 50346:2003/A2:2009 „Information technology - Cabling installation - Testing of installed cabling“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 15269-20:2020 „Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 20: Smoke control for doors, shutters, operable fabric curtains and openable windows“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2020, EN IEC 62271-108:2020 „Kõrgepingejaotla ja juhtimisaparatuur. Osa 108: Kõrgepinge vahelduvvoolu lahk-võimsuslülitid nimipingetele üle 52 kV“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2021, EN ISO 14341:2020 „Keevitusmaterjalid. Keevitustraadid ja keevismetallid legeerimata ja peenterateraste kaarkeevituseks kaitsegaasis. Liigitus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2020, EN ISO 2560:2020 „Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels – Classification“ (ISO 2560:2020) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2021, EN ISO 3166-1:2020 „Maade ja nende jaotiste nimetuste tähised. Osa 1: Maatähised“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2020.

Eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit:
EVS 860:2020 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus"
EVS 860-1:2020 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja -elemendid"
EVS 860-6:2020 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 6: Torustikud, mahutid ja seadmed. Külmaisolatsioon"
EVS-EN 12697-29:2020 "Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 29: Asfaltsegust proovikeha mõõtmete määramine"
EVS-EN 81-72:2020 "Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 72: Tuletõrjujate liftid"
EVS-EN 81-73:2020 "Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 73: Liftide käitumine tulekahju korral"
EVS-EN ISO 14155:2020 "Meditsiiniseadme kliiniline uuring inimesel. Hea kliiniline tava"
EVS-EN ISO 22313:2020 "Turvalisus ja vastupidavus. Talitluspidevuse juhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 22301 kasutamiseks"
EVS-EN ISO 6892-1:2019 "Metalsed materjalid. Tõmbekatse. Osa 1: Meetod katsetamiseks toatemperatuuril"

Head lugemist!