Ilmunud on EVS Teataja juulikuu teine number

21.07.2021
Alternate Text

EVS Teataja juulikuu teine (20.07.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

9 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN IEC 63044-5-1:2019 „Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ja hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemid. Osa 5-1: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded, tingimused ja katsetamisviisid“, EVS-EN ISO 10874:2012/A1:2021 “Elastsed, tekstiil- ja laminaatpõrandakatted. Klassifikatsioon”, EVS-EN ISO 11393-1:2018 “Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 1: Katsestend kettsae sisselõigetele vastupidavuse katsetamiseks (ISO 11393-1:2018)”, EVS-EN ISO 11393-2:2019 “Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 2: Toimivusnõuded ja katsemeetodid jalgade kaitsevahenditele (ISO 11393-2:2018)”, EVS-EN ISO 12354-3:2017 “Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 3: Õhuheli isolatsioon välismüra vastu”, EVS-EN ISO 13395:1999 “Vee kvaliteet. Nitritis ja nitraadis sisalduva lämmastiku sisalduse ja nende mõlema summa määramine pidevvooluanalüüsil (CFA ja FIA) ja spektromeetrilisel detektsioonil”, prEN ISO 10052 “Akustika. Õhuheli ja löögiheli isolatsiooni ning tehnoseadmete heli välimõõtmine. Seiremeetod”, prEVS-ISO 21500 “Projekti-, programmi ja portfellijuhtimine. Kontekst ja konseptsioonid” , EVS-EN IEC 63044-3:2018 „Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ja hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemid. Osa 3: Elektriohutusnõuded“.

Ülevaatusküsitlusel on 1 standardEVS 736:1999 „Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi helitrakti kvaliteedinäitajad“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit EVS 930:2016 „Raudteealased taken used. Nõuded juhtratastega eriveeremile“, EVS 931:2016 „Raudteealased rakendused. Raudteeliikluse korraldamiseks kasutatavate kirjalike tee- ja sõidulubade, teadete, teatiste ning raamatute vormid“.

Pikendatud on 3 algupärase standardi kehtivus EVS 875-12:2016 “Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil”, EVS 875-5:2016 ”Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil”, EVS 885:2005 “Ehituskulude liigitamine”

Teade Euroopa standardi olemasolust –EN 61000-4-30:2015/A1:2021 “Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-30: Katsetus- ja mõõtetehnika. Elektrikvaliteedi mõõtemeetodid” eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2021, EN 12390-1:2021 “Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds” eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 092021., EN 17278:2021 “Maagaasisõidukid. Sõidukite tankimisseadmed” eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2021.

Tühistamisküsitlusel on 4 standarditEVS-EN 3272:2002 “Aerospace series - Pipe coupling  8°30` - Dynamic beam seal end for ferrule, welded - Geometric configuration”, EVS-EN 3273:2002 “Aerospace series - Pipe coupling  8°30` - Dynamic beam seal end for elbows, tees and crosses - Geometric configuration”, EVS-EN 3274:2010 “Aerospace series - Pipe coupling 8°30' - Thread end - Geometric configuration”, EVS-EN 3748:2002 “Aerospace series - O-ring grooves – Dimensions”.

Eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit:
EVS JUHEND 6:2021 “Standardimise tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord”,
EVS-EN 1627:2021 “Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Nõuded ja klassifikatsioon”,
EVS-EN 1629:2021 “Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Katsemeetod vastupidavuse määramiseks dünaamilisele koormusele”,
EVS-EN ISO 14945:2021 “Väikelaevad. Valmistajasilt”,
EVS-EN ISO 14946:2021 “Väikelaevad. Maksimaalne kandevõime”,
EVS-EN ISO 3452-1:2021 “Mittepurustavad katsed. Penetrantkatse. Osa 1: Üldpõhimõtted”,
EVS-EN ISO 3452-2:2021 “Mittepurustavad katsed. Penetrantkatse. Osa 2: Penetrantkatseainete testimine”,
EVS-ISO 11665-4:2021 “Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 4: Integreeritud mõõtemeetod aktiivsuskontsentratsiooni keskväärtuse määramiseks passiivse proovivõtu ja hilisema analüüsi kasutamisega”.

Head lugemist!