Tagasi

EVS 875-5:2016

Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil

Üldinfo
Kehtiv alates 02.03.2016
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-5:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega; 2) lisatud on asjakohaseid viiteid standardi muudele osadele; 3) täpsustatud on mõisteid ja selgitusi vastavalt Eesti heale raamarupidamistavale, muudatustele Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ); 4) lisatud on mitterahalise sissemakse õiglase väärtuse hindamine riigiraamatupidamiskohuslastel; 5) välja on jäetud ettevõtte väärtuse hindamine.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
02.03.2016
Põhitekst
06.12.2010
Põhitekst
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See Eesti standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ osa, milles määratletakse väärtused, mida vara hindamise standardid hõlmavad hindamisel finantsaruandluse eesmärgil. Tegemist on standardi EVS 875-5:2010 „Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil“ uustöötlusega.
*
*
*
PDF
17,63 € koos KM-ga
Paber
17,63 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 875-12:2016

Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil
Uusim versioon Kehtiv alates 02.03.2016
Põhitekst

EVS 875-4:2015

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-3:2015

Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-1:2015

Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015