Tagasi

EVS 875-3:2015

Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused

Üldinfo
Kehtiv alates 03.12.2015
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
See standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ osa, milles on määratletud väärtused ja muud hindamise alused, mida vara hindamise standardid hõlmavad. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-3:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) lähtudes rahvusvaheliste hindamisstandardite struktuurist, on muudetud standardi pealkirja, standardi EVS-3 uus pealkiri on „Hindamise alused“; 2) standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega; 3) lisatud on asjakohaseid viiteid standardi muudele osadele; 4) lisatud on kinnispandi väärtus; 5) lisatud on loodetav väärtus; 6) täpsustatud on õiglase väärtuse mõistet ja selgitatud mõiste erinevusi rahvusvahelises varahindamise standardis, Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja rahvusvahelises finantsaruandluse standardis (IFRS).
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.12.2015
Põhitekst
06.12.2010
Põhitekst
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See Eesti standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ osa, milles defineeritakse väärtused, mida varahindamise standardid hõlmavad. Tegemist on standardi EVS 875-3:2010 „Vara hindamine. Osa 3: Väärtuse liigid“ uustöötlusega.
*
*
*
PDF
14,00 € koos KM-ga
Paber
14,00 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 875-1:2015

Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-4:2015

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-2:2015

Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-12:2016

Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil
Uusim versioon Kehtiv alates 02.03.2016