Tagasi

EVS 875-3:2010

Vara hindamine. Osa 3: Väärtuse liigid

Üldinfo
Kehtetu alates 03.12.2015
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.12.2015
Põhitekst
06.12.2010
Põhitekst
Põhitekst
EVS 875-3:2005
Standardiseeria EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardite olemasolu loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui avaliku sektori vajadusi. Standard EVS 875-3:2010 “Väärtuse liigid” määratleb väärtuse liigid, mida vara hindamise standardid hõlmavad. Tegemist on standardi EVS 875-3:2005 “Väärtuse liigid” uustöötlusega. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS) ja standardite töörühma seisukohtades on sisse viidud olulisi muudatusi ka käesolevasse standardisse. Olulisemad muudatused on järgmised: 1) standard ei käsitle erinevalt varasemast kasutusväärtuse definitsiooni, selle asemel viidatakse sarnaselt rahvusvahelise varahindamise standardiga IAS-i (International Accounting Standards) vastavale definitsioonile; 2) standard ei käsitle erinevalt varasemast tegutseva ettevõtte, maksustamisväärtuse ja hüvitusväärtuse definitsioone, kuna sarnased muudatused on sisse viidud ka rahvusvahelisse varahindamise standardisse. Standard käsitleb kõiki nimetatud väärtuse liike üldiste selgituste tasemel, kuid definitsioonidest on loobutud, kuna osaliselt on nimetatud väärtuse liike defineeritud Eesti seadustes (maksustamisväärtus, hüvitusväärtus), osaliselt on tegemist kontseptsiooniga, mis nõuab alati täpsustavat selgitust (tegutseva ettevõtte väärtus); 3) standard ei käsitle erinevalt varasemast kuludel põhinevaid väärtushinnanguid, kuna tegemist on eelkõige metoodilise küsimusega ning mitte väärtuse liigiga, kulumeetodit käsitleb üksikasjalikult standard EVS 875-8 “Kulumeetod”; 4) käesolev standardiosa ei käsitle erinevalt varasemast seoseid finantsaruandlusest tulenevate mõistetega, kuna neid on üksikasjalikult käsitletud standardis EVS 875-5 “Hindamine finantsaruandluse eemärgil”.
*
*
*
PDF
13,08 € koos KM-ga
Paber
13,08 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 875-4:2010

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine
Kehtetu alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-1:2010

Vara hindamine. Osa 1: Hindamise üldised alused
Kehtetu alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-2:2010

Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid
Kehtetu alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-5:2010

Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil
Kehtetu alates 02.03.2016