Tagasi

EVS 875-12:2016

Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil

Üldinfo
Kehtiv alates 02.03.2016
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-12:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat; 2) täpsustatud on nõudeid hindaja pädevuse ja sõltumatuse osas; 3) täpsustatud on tellimuslepingu sisu (sh kaasneva kahju ja saamata jääva tulu käsitlust tellimuslepingu sõlmimisel); 4) täpsustatud on tehnovõrkude käsitlust; 5) lisatud on selgitus riigi või kohaliku omavalitsuste teostatud tehingute kasutamise kohta võrdlustehingutena.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEVS 875-12
02.03.2016
Põhitekst
04.10.2010
Põhitekst
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi.
See Eesti standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ osa, milles esitatakse hindamise põhimõtted hüvitamisel. Hüvitusväärtuse hindamise vajadus võib tekkida sundvõõrandamisel, aga ka sundvõõrandamisele eelneva poolte vabal tahtel põhineva võõrandamise puhul. Tegemist on
standardi EVS 875-12:2010 „Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil“ uustöötlusega.
*
*
*
PDF
20,40 € koos KM-ga
Paber
20,40 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 875-5:2016

Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil
Uusim versioon Kehtiv alates 02.03.2016
Põhitekst

EVS 875-3:2015

Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-4:2015

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-1:2015

Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015