Skip to main content
Tagasi

EVS 875-4:2015

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine

Üldinfo

Kehtetu alates 02.05.2024
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
See standard on standardisarja „Vara hindamine“ osa, mille objektiks on hindamise heade tavade ja hindamistulemustele esitatavate nõuete määratlemine. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-4:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat; 2) täpsustatud on hindaja kohustusi ja vastutust hindamistoimingu korraldamisel; 3) täpsustatud on hindamisteenuse reklaamimist; 4) hindamisaruannete ühtlustamise eesmärgil on hindamisaruannetele kehtestatud konkreetne ülesehitus/sisukord; 5) hindamisaruannete kohustusliku osana on lisatud kindla sisuga kokkuvõtte esitamise nõue; 6) senise kahe hindamisaruande vormi (ekspert- ja lisahinnangu) kõrvale on kolmanda hindamisaruande vormina toodud sisse ekspertarvamus; 7) täpsustatud on hindamisaruannetes hindamistulemuse täpsuse esitamist.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
02.05.2024
Põhitekst
03.12.2015
Põhitekst
06.12.2010
Põhitekst
EVS 875-4:2010
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi.
See Eesti standard on standardisarja „Vara hindamine“ osa, milles määratakse hindamise häid tavasid ja hindamistulemustele esitatavaid nõudeid. Selles Eesti standardis kirjeldatakse varade hindaja kutsemääratlust, hindaja kutse-eetikat ja hindamistoimingu korraldamise ning hindamistulemuste kajastamisega seotud nõudeid, sh nõudeid eri hindamisaruannete vormidele. Tegemist on standardi EVS 875-4:2010 „Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine“ uustöötlusega.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
24,40 € koos KM-ga
Paber
24,40 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 875-3:2015

Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-1:2015

Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-2:2015

Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-5:2016

Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil
Uusim versioon Kehtiv alates 02.03.2016