Skip to main content
Tagasi

EVS 875-4:2024

Vara hindamine. Osa 4: Hindaja kutse-eetika ja hindamistulemuste esitamine

Üldinfo

Kehtiv alates 02.05.2024
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Muudatuste tõttu rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse uustöötlusesse võrreldes standardiga EVS 875-4:2015 sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) täpsustatud hindaja koostatud ja läbivaadatud tööde allkirjastamist ja hindamisaruande esitamist ning edastamist; 2) täpsustatud huvide konflikti käsitlust; 3) täpsustatud pädevust viitega kutsestandardile 6. kutsetaseme osas; 4) täpsustatud allhanke kasutamist hindamisel; 5) täpsustatud lisade esitamist hindamisaruandes; 6) täpsustatud ja täiendatud näidetega käibemaksu käsitlust hindamisaruandes.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
02.05.2024
Põhitekst
03.12.2015
Põhitekst

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi.
See Eesti standard on standardisarja „Vara hindamine“ osa, milles määratakse hindamise häid tavasid ja hindamistulemustele esitatavaid nõudeid. Selles Eesti standardis kirjeldatakse varade hindaja kutsemääratlust, hindaja kutse-eetikat ja hindamistoimingu korraldamise ning hindamistulemuste kajastamisega seotud nõudeid, sh nõudeid eri hindamisaruannete vormidele. Tegemist on standardi EVS 875-4:2015 „Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine“ uustöötlusega.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
26,84 € koos KM-ga
PDF redline
34,89 € koos KM-ga
Paber
26,84 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 50110-2:2023

Operation of electrical installations - Part 2: National annexes
Uusim versioon Kehtiv alates 03.07.2023
Põhitekst

EVS-EN 50110-1:2023

Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 16.10.2023
Põhitekst

EVS 920-5:2023

Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused
Uusim versioon Kehtiv alates 29.12.2023
Põhitekst

EVS 875-10:2019

Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus
Uusim versioon Kehtiv alates 02.05.2019