Tagasi

EVS 875-10:2019

Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus

Üldinfo
Kehtiv alates 02.05.2019
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-10:2013 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) kaotatud on kvaliteediklasside esitamise nõue hindamisaruandes; 2) täiendatud on kestlikkuse, tulude ja kulude ja turuanalüüsi käsitlust; 3) lisatud on ülevaatuse lehe näidis.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
02.05.2019
Põhitekst
09.12.2013
Põhitekst
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb andmete kogumist hindamistoimingu käigus ja vara ülevaatust.
*
*
*
PDF
16,10 €
PDF redline
19,32 €
Paber
16,10 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 875-8:2018

Vara hindamine. Osa 8: Kulu- ja jäägimeetod
Uusim versioon Kehtiv alates 15.02.2018
Põhitekst

EVS 875-9:2018

Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod
Uusim versioon Kehtiv alates 15.02.2018