Tagasi

EVS 875-8:2018

Vara hindamine. Osa 8: Kulu- ja jäägimeetod

Üldinfo
Kehtiv alates 15.02.2018
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-8:2012 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega; 2) senisest põhjalikumalt on käsitletud residuaalmeetodit, millest tulenevalt on muudetud ka standardi pealkirja; 3) käsitletud on meetodite omavahelisi kombinatsioone.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.02.2018
Põhitekst
05.09.2012
Põhitekst
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See Eesti standard käsitleb kulumeetodi kasutamise eesmärke ja võimalusi ning maa ja ehitiste hindamist kulumeetodil. Sellesse standardisse on lisatud meetodite kombinatsioonide ja jäägimeetodi käsitlus, millel on mh tihe seos kulumeetodiga ja mille käsitlemine eraldi standardis ei ole mõistlik.
*
*
*
PDF
15,86 € koos KM-ga
PDF redline
19,04 € koos KM-ga
Paber
15,86 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 875-9:2018

Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod
Uusim versioon Kehtiv alates 15.02.2018
Põhitekst

EVS 875-10:2019

Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus
Uusim versioon Kehtiv alates 02.05.2019
Põhitekst

EVS 875-1:2015

Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-12:2016

Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil
Uusim versioon Kehtiv alates 02.03.2016