Tagasi

EVS 875-8:2012

Vara hindamine. Osa 8: Kulumeetod

Üldinfo
Kehtetu alates 15.02.2018
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), EVS 875 sarja uustöötlustes ning standardite töörühma ja ekspertiisi tegijate seisukohtades on sellesse standardisse tehtud muudatusi. Olulisemad muudatused on järgmised: 1) varasemast enam on rõhutatud asjaolu, et asendus- ja taastamiskulusid käsitletakse eelkõige meetoditena ning asendus- ja taastamismaksumus ei ole käsitletav väärtuse liigina; 2) on täpsustatud ja kaasaajastatud mõisteid ja määratlusi; 3) on lisatud viiteid ülejäänud standardiosadele.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.02.2018
Põhitekst
05.09.2012
Põhitekst
Põhitekst
EVS 875-8:2007
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused ning kõrgemad õppeasutused. Standardid loovad aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi.
Standard käsitleb kulumeetodi kasutamise eesmärke ja võimalusi ning maa ja ehitiste hindamist kulumeetodi abil.
*
*
*
PDF
16,80 € koos KM-ga
Paber
16,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 875-9:2012

Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod
Kehtetu alates 15.02.2018
Põhitekst

EVS 875-13:2011

Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel
Kehtetu alates 01.11.2016
Põhitekst

EVS 875-6:2011

Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil
Kehtetu alates 03.01.2017
Põhitekst

EVS 875-7:2011

Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus
Kehtetu alates 01.11.2016