Tagasi

EVS 875-6:2011

Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil

Üldinfo
Kehtetu alates 03.01.2017
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.01.2017
Põhitekst
05.12.2011
Põhitekst
Põhitekst
EVS 875-6:2006
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused ning kõrgemad õppeasutused. Standardid loovad aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb tagatisvarade hindamise üldpõhimõtteid, tagatisvaradeks sobivaid ja mittesobivaid varasid, tellija ja laenuandja suhteid hindajaga ning ümberhindamisi. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi tegijate arvamustes, on standardisse tehtud muudatusi. Olulisemad muudatused on järgmised: 1) varasemast enam on rõhutatud laenuperioodi võimalikku pikkust ja sellega kaasnevaid nõudeid laenu-tagatiste hindamise osas, 2) lisatud on viited standardisarja teistele osadele, 3) täiendavalt on esitatud lisahinnangule esitatavad nõudeid, 4) vara liigist tulenevaid erisusi on täiendatud ja täpsustatud.
*
*
*
PDF
12,23 € koos KM-ga
Paber
12,23 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 875-7:2011

Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus
Kehtetu alates 01.11.2016
Põhitekst

EVS 875-8:2012

Vara hindamine. Osa 8: Kulumeetod
Kehtetu alates 15.02.2018
Põhitekst

EVS 875-5:2010

Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil
Kehtetu alates 02.03.2016
Põhitekst

EVS 875-13:2011

Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel
Kehtetu alates 01.11.2016