Tagasi

EVS-EN 50110-1:2023

Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded

Üldinfo
Kehtiv alates 16.10.2023
Alusdokumendid
EN 50110-1:2023
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.10.2023
Põhitekst
09.12.2013
Põhitekst
EN 50110-1 kehtib elektripaigaldiste käidul ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate kõigi töötoimingute kohta. Siia kuuluvad paigaldised, mis talitlevad pingetasemetel alates väikepingest kuni kõrgepingeni. Viimane termin hõlmab ka neid pingetasemeid, mida tavaliselt nimetatakse keskpingeks ja ülikõrgepingeks. Nimetatud elektripaigaldised on ette nähtud elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, jaotamiseks ja kasutamiseks. Mõned nendest (nt tööstusettevõtete ja asutuste elektrijaotuspaigaldised) on kestevtoimelised ja kohtkindlad, teised (nt ehitusplatsidel) on ajutised, kolmandad aga liikuvad või teisaldatavad kas pingestatud olekus või pinge- ja laenguvabadena (nt elektriajamiga kaevandusmasinad karjäärides ja avasöekaevandustes).

EN 50110-1 sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need nõuded kehtivad operatiiv-, töö- ja hooldetoimingute kohta. Need kehtivad ka kõigi nii mitteelektritööde (nt õhu- või kaabelliinide läheduses tehtavate ehitustööde) kui ka elektritööde kohta, kui on tegemist elektrilise ohuga.

Standard ei laiene paigaldisi ja seadmeid kasutavatele tavaisikutele, kui paigaldised ja seadmed on projekteeritud ja paigaldatud sellistena, et neid võivad kasutada tavaisikud ning et nad vastavad sellekohaste standardite nõuetele. EN 50110-1 ei ole spetsiaalselt mõeldud kohaldamiseks allpool loetletud elektripaigaldistele. Kui aga ei ole muid juhiseid ega töötamisreegleid, võib selle standardi põhimõtteid rakendada ka:

— omal jõul liikuvatele õhu- või hõljuksõidukitele,

— omal jõul liikuvatele või veetavatele meresõidukitele,

— elektroonilistele telekommunikatsiooni- ja infosüsteemidele,

— elektronaparatuuril põhinevatele mõõte-, juhtimis- ja automaatikasüsteemidele,

— söe- jm kaevandustele,

— rahvusvahelistele merendusnõuetele alluvatele avamerepaigaldistele,

— sõidukitele,

— elekterveosüsteemidele,

— elektrialastele eksperimentaaluurimispaigaldistele.
*
*
*
PDF
27,60 € koos KM-ga
PDF redline
35,88 € koos KM-ga
Paber
27,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit 24 tunni jooksul: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 50110-2:2023

Operation of electrical installations - Part 2: National annexes
Uusim versioon Kehtiv alates 03.07.2023
Põhitekst

EVS-EN IEC 61439-5:2023

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted
Uusim versioon Kehtiv alates 16.10.2023
Põhitekst

EVS-ISO 81346-10:2023

Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetähised. Osa 10: Energiavarustussüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 15.05.2023
Põhitekst

EVS-EN IEC 61238-1-3:2019

Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-3: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages above 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 36 kV (Um = 42 kV) tested on non-insulated conductors
Uusim versioon Kehtiv alates 01.10.2019