Tagasi

EVS-EN 50110-1:2013

Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded

Üldinfo
Kehtiv alates 09.12.2013
Alusdokumendid
EN 50110-1:2013
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEN 50110-1
09.12.2013
Põhitekst
07.03.2005
Põhitekst
See Euroopa standard kehtib elektripaigaldiste käidul ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate kõigi töötoimingute kohta. Siia kuuluvad paigaldised, mis talitlevad pingetasemetel alates väikepingest kuni kõrgepingeni. Termin kõrgepinge hõlmab ka neid pingetasemeid, mida nimetatakse keskpingeks ja ülikõrgepingeks. Nimetatud elektripaigaldised on ette nähtud elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, jaotamiseks ja kasutamiseks. Mõned nendest (nt tööstusettevõtete ja asutuste elektrijaotuspaigaldised) on kestevtoimelised ja kohtkindlad, teised (nt ehitusplatsidel) on ajutised, kolmandad aga liikuvad või teisaldatavad kas pingestatud olekus või pinge- ja laenguvabadena (nt elektriajamiga kaevandusmasinad karjäärides ja ava-söekaevandustes). See Euroopa standard sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need nõuded kehtivad operatiiv-, töö- ja hooldetoimingute kohta. Need kehtivad ka kõigi nii mitteelektritööde (nt õhu- või kaabelliinide läheduses tehtavate ehitustööde) kui ka elektritööde kohta, kui on tegemist elektrilise ohuga. See Euroopa standard ei laiene paigaldisi ja seadmeid kasutavatele tavaisikutele, kui paigaldised ja seadmed on projekteeritud ja paigaldatud sellistena, et neid võivad kasutada tavaisikud ning et nad vastavad sellekohaste standardite nõuetele. See Euroopa standard ei ole spetsiaalselt mõeldud kohaldamiseks allpool loetletud elektripaigaldistele. Kui aga ei ole muid juhiseid ega töötamisreegleid, võib selle standardi põhimõtteid rakendada ka — mis tahes omal jõul liikuvatele õhu- või hõljuksõidukitele (need alluvad rahvusvahelistele lennundusnõuetele, mis on sel juhul rahvuslike nõuete ees ülimuslikud); — mis tahes omal jõul liikuvatele või veetavatele meresõidukitele (need alluvad rahvusvahelistele merendusnõuetele, mis on sel juhul rahvuslike nõuete ees ülimuslikud); — elektroonilistele telekommunikatsiooni- ja infosüsteemidele; — elektronaparatuuril põhinevatele mõõte-, juhtimis- ja automaatikasüsteemidele; — söe- jm kaevandustele; — rahvusvahelistele merendusnõuetele alluvatele merepaigaldistele; — sõidukitele; — elekterveosüsteemidele; — elektrialastele eksperimentaaluurimispaigaldistele.
*
*
*
PDF
19,32 € koos KM-ga
Paber
19,32 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 50110-2:2010

Operation of electrical installations - Part 2: National annexes
Kehtetu alates 01.04.2021
Põhitekst

EVS-HD 60364-6:2007

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrolltoimingud
Kehtetu alates 03.08.2016
Põhitekst

EVS-HD 60364-4-43:2010

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse
Uusim versioon Kehtiv alates 07.06.2010
Põhitekst

EVS-EN 50522:2010

Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine
Kehtetu alates 01.04.2022