Skip to main content
Tagasi

EVS-EN 50110-1:2013

Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded

Üldinfo

Kehtetu alates 16.10.2023
Alusdokumendid
EN 50110-1:2013
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.10.2023
Põhitekst
09.12.2013
Põhitekst
07.03.2005
Põhitekst
EVS-EN 50110-1:2005
EN 50110-1 sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Siia kuuluvad paigaldised, mis talitlevad pingetasemetel alates väikepingest kuni kõrgepingeni. Nimetatud elektripaigaldised on ette nähtud elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, jaotamiseks ja kasutamiseks. Mõned nendest (nt tööstusettevõtete ja asutuste elektrijaotuspaigaldised) on kestevtoimelised ja kohtkindlad, teised (nt ehitusplatsidel) on ajutised, kolmandad aga liikuvad või teisaldatavad kas pingestatud olekus või pinge- ja laenguvabadena (nt elektriajamiga kaevandusmasinad karjäärides ja ava-söekaevandustes).

Need nõuded kehtivad operatiiv-, töö- ja hooldetoimingute kohta. Need kehtivad ka kõigi nii mitteelektritööde (nt õhu- või kaabelliinide läheduses tehtavate ehitustööde) kui ka elektritööde kohta, kui on tegemist elektrilise ohuga. EN 50110-1 ei laiene paigaldisi ja seadmeid kasutavatele tavaisikutele, kui paigaldised ja seadmed on projekteeritud ja paigaldatud sellistena, et neid võivad kasutada tavaisikud ning et nad vastavad sellekohaste standardite nõuetele.

EN 50110-1 ei ole spetsiaalselt mõeldud kohaldamiseks allpool loetletud elektripaigaldistele. Kui aga ei ole muid juhiseid ega töötamisreegleid, võib selle standardi põhimõtteid rakendada ka:

— mis tahes omal jõul liikuvatele õhu- või hõljuksõidukitele (need alluvad rahvusvahelistele lennundusnõuetele, mis on sel juhul rahvuslike nõuete ees ülimuslikud),

— mis tahes omal jõul liikuvatele või veetavatele meresõidukitele (need alluvad rahvusvahelistele merendusnõuetele, mis on sel juhul rahvuslike nõuete ees ülimuslikud),

— elektroonilistele telekommunikatsiooni- ja infosüsteemidele,

— elektronaparatuuril põhinevatele mõõte-, juhtimis- ja automaatikasüsteemidele,

— söe- jm kaevandustele,

— rahvusvahelistele merendusnõuetele alluvatele merepaigaldistele,

— sõidukitele,

— elekterveosüsteemidele,

— elektrialastele eksperimentaaluurimispaigaldistele.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
26,84 € koos KM-ga
PDF redline
34,89 € koos KM-ga
Paber
26,84 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-HD 60364-4-43:2010

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse
Kehtetu alates 15.09.2023
Põhitekst

EVS-HD 60364-6:2007

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrolltoimingud
Kehtetu alates 03.08.2016
Põhitekst

EVS-HD 60364-1:2008

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused
Kehtiv alates 07.11.2008
Põhitekst

EVS-EN 50522:2010

Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine
Kehtetu alates 01.04.2022