Tagasi

EVS 875-2:2015

Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid

Üldinfo
Kehtiv alates 03.12.2015
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
See standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ sissejuhatav osa, milles antakse ülevaade hindamisega seotud mõistetest, põhimõtetest ja eesmärkidest, mis on olulised hindamise kui kutseala mõistmiseks ning standardite rakendamiseks. Tulenevalt muudatustest töörühma seisukohtades ja õigusaktides on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-2:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud on terminoloogiat, mis mh on seotud muudatustega õigusaktides; 2) lisatud on asjakohaseid viiteid standardi muudele osadele; 3) esimest korda on käsitletud Maa-ameti geoportaali ja tehingute andmebaasi; 4) lisatud on eriotstarbelise vara käsitlus.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.12.2015
Põhitekst
06.12.2010
Põhitekst
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See Eesti standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ sissejuhatav osa, milles kirjeldatakse hindamisega seotud mõisteid, põhimõtteid ja eesmärke, mis on olulised hindamise kui kutseala mõistmiseks ja standardite rakendamiseks. Tegemist on standardi EVS 875-2:2010 „Varade liigid“ uustöötlusega.
*
*
*
PDF
15,86 € koos KM-ga
Paber
15,86 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 875-3:2015

Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-4:2015

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-1:2015

Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-5:2016

Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil
Uusim versioon Kehtiv alates 02.03.2016