Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu teine number

18.04.2022
Alternate Text

EVS Teataja aprillikuu teine (18.04.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

3 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 50171:2021 „Tsentraalsed ohutusseadmestiku toitesüsteemid“, EVS-EN ISO 41011:2018 „Kinnisvarakeskkonna korraldus. Mõisted“, prEVS-EN ISO 17639 „Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Keevisõmbluste makroskoopiline ja mikroskoopiline uuring“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 904:2017 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstushooned ja loomalaudad“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standarditEVS-EN 60335-2-56:2003 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-56: Erinõuded projektoritele ja muudele taolistele seadmetele“, EVS-EN 60335-2-56:2003/A1:2008 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-56: Erinõuded projektoritele ja muudele taolistele seadmetele“, EVS-EN 60335-2-56:2003/A2:2014 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-56: Erinõuded projektoritele ja muudele taolistele seadmetele“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 10250-1:2022 „Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 1: General requirements“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2022, EN 10250-2:2022 „Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy quality and special steels“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2022, EN 10250-3:2022 „Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 3: Alloy special steels“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2022, EN 1996-1-1:2022 „Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2022.

1 uus eestikeelne standardiparandusEVS-EN 1991-1-7:2006+NA:2009/AC:2022 „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-7: Üldkoormused. Erakorralised koormused“.

Eestikeelsena saabus müügile 5 uut standardit:
EVS 807:2016/A2:2022 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“,
EVS 807:2016+A1+A2:2022 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“,
EVS 844:2022 „Hoonete kütte projekteerimine“,
EVS-EN ISO 11885:2009 „Vee kvaliteet. Valitud elementide määramine induktiivsidestatud plasma optilise emissiooni spektromeetria (ICP-OES) meetodil“,
EVS-EN ISO 17294-2:2016 „Vee kvaliteet. Induktiivsidestatud plasma massispektromeetria (ICP-MS) rakendamine. Osa 2: Valitud elementide, kaasa arvatud Uraani isotoobid, määramine“.

Head lugemist!