Ilmunud on EVS Teataja maikuu esimene number

02.05.2022
Alternate Text

EVS Teataja maikuu esimene (02.05.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

8 uut tõlget kommenteerimisel:
CEN/TS 54-32:2015 „Tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteem. Osa 32: Häälalarmisüsteemide planeerimine, projekteerimine, paigaldamine, kasutuselevõtt, kasutamine ja hooldus“,
EVS-EN 1097-6:2022 „Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 6: Terade tiheduse ja veeimavuse määramine“,
EVS-EN 12390-10:2018 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 10: betooni karboonumiskindluse määramine süsinikdioksiidi atmosfääritasemel“,
EVS-EN 12390-11:2015 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 11: betooni kloriidikindluse määramine, ühesuunaline difusioon“,
EVS-EN 12954:2019 „Kaldapealsete maetud või uputatud metallkonstruktsioonidekatoodkaitse üldised. Põhimõtted“,
EVS-EN 14081-2:2019+prA1 „Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 2: Masinsortimine. Täiendavad nõuded tüübikatsetusteks“,
EVS-EN 933-9:2022 „Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 9: Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse“,
prEN 932-3 „Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 3: Lihtsustatud petrograafilise kirjelduse meetod ja terminoloogia“.

1 uus algupärane standard koostamisel - prEVS 920-7 „Katuseehitusreeglid. Osa 7: Aluskatused“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 664:2017 „Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja selle sidemevormide määramine“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 12101-13:2022 „Smoke and heat control systems - Part 13: Pressure differential systems (PDS) - Design and calculation methods, installation, acceptance testing, routine testing and maintenance“ -  eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2022 ja EN 12101-6:2022 „Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems - Kits“ - eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2022.

Eestikeelsena saabus müügile 3 uut standardit ja üks standardiparandus:
EVS-EN 50708-1-1:2020 "Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 1-1: Üldosa. Üldnõuded",
EVS-EN 589:2018+A1:2022 "Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid",
EVS-EN ISO 17294-1:2006 "Vee kvaliteet. Induktiivsidestatud plasma massispektromeetria (ICP-MS) rakendamine. Osa 1: Üldised juhised",
EVS 920-1:2021/AC:2022 "Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldnõuded".

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad ja Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus.

Head lugemist!