Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine number

17.10.2022
Alternate Text

EVS Teataja oktoobrikuu teine (17.10.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

9 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS-EN IEC 61557-11:2022 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 11: Rikkevooluseireseadmete tõhusus TT-, TN ja IT-süsteemides“,
EN 60335-1:2012/prA16 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN ISO 41018:2022  „Kinnisvarakeskkonna korraldus. Kinnisvarakeskkonna korralduse poliitika kujundamine“,
EVS-EN ISO 56000:2021 „Innovatsioonijuhtimine. Alused ja sõnavara“,
EVS-EN ISO 56002:2021 „Innovatsioonijuhtimine. Alused ja sõnavara“,
EVS-IEC 60050-131:2013/prA4 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 131: Ahelate teooria“,
ISO/CIE TR 21783:2022 et „Valgus ja valgustus – Integratiivne valgustus. Nähtamatud mõjud“,
prEN 12889 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike kaevikuta ehitamine ja katsetamine“,
prEVS-ISO 10017 „Kvaliteedijuhtimine. Juhised ISO 9001:2015 statistiliste meetodite kasutamiseks“.

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit:
CEN/TR 12566-2:2005 „Reovee väikepuhastid kuni 50 IE. Osa 2: Pinnasesse immutamise süsteemid",
EVS-EN 1366-3:2022 „Tehnoseadmete tulepüsivuse katsed. Osa 3: Läbiviigutihendid",
EVS-EN 50470-3:2022 „Elektrimõõteseadmed. Osa 3: Erinõuded. Staatilised aktiivenergia arvestid (klass A, B ja C)",
EVS-EN 50708-2-4:2022 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-4: Keskmised jõutrafod. Erikatsed",
EVS-EN 50708-2-6:2022 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-6: Keskmised jõutrafod. Mittetavapärased tehnoloogiad",
EVS-EN ISO 3740:2019 „Akustika. Müraallikate helivõimsustasemete määramine. Juhised põhistandardite kasutamiseks".

Uusi harmoneeritud standardeid lisandus direktiividele:
- Direktiiv 2013/53/EL Väikelaevad ja jetid,
- Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus (lisandus konsolideeritud versioon EVS-EN IEC 55015:2019+A11:2020)
- Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed,
- Direktiiv 2016/425 Isikukaitsevahendid.