Tagasi

EVS-EN 50470-3:2022

Elektrimõõteseadmed. Osa 3: Erinõuded. Staatilised aktiivenergia arvestid (klass  A, B ja C)

Üldinfo
Kehtiv alates 15.06.2022
Eeldatav eestikeelse tõlke avaldamise kuupäev: 11.2022
Alusdokumendid
EN 50470-3:2022
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.06.2022
Põhitekst
15.02.2019
Põhitekst + muudatus
15.02.2019
Muudatus
EVS-EN 50470-3:2007/A1:2019
04.01.2007
Põhitekst
Käesolev dokument kehtib ainult staatiliste vatt-tunni arvestitele täpsusklassidega A, B ja C, mida kasutatakse 50 Hz või 60 Hz sagedusega vahelduvvooluvõrkudes elektrilise aktiivenergia mõõtmiseks sh nende arvestite tüübikatsetuste kohta. MÄRKUS 1 Arvesti üldnõuete, sealhulgas ehituse, elektromagnetilise ühilduvuse, ohutuse, usaldatavuse jne, kohta vaadake vastava ala standardisarju EN 62052 või EN 62059. EE MÄRKUS Termin usaldatavus (ingl. dependability) hõlmab töökindluse, hooldatavuse ja käideldavuse. Direktiivi 2014/32/EL eestikeelses tõlkes on seda terminit kasutatud töökindluse (ingl. reliability) tähenduses. Käesolev dokument kehtib elektrienergia arvestitele, mis on ette nähtud: — elektrienergia mõõtmiseks ja juhtimiseks elektrivõrkudes vahelduvpingel kuni 1000 V; MÄRKUS 2 Vahelduvvoolu elektriarvestite puhul on ülalmainitud pingeks võrgu nimipingest tulenev liinijuhi ja neutraaljuhi vaheline pinge. Vaadake standardi EN 62052-31:2016 tabelit 7. Standard EN 62052-31:2016 katab vahelduvpingeid ainult kuni pingeni 600 V ja standardi EN IEC 62052-31 teine väljaanne katab vahelduvpinged kuni pingeni 1000 V. — mille kõik funktsionaalsed elemendid, sealhulgas lisamoodulid, on arvestisse integreeritud või moodustavad tervikliku arvesti samas kestas, välja arvatud näidikud; — töötavad arvestisse integreeritud või eraldiseisvate näidikutega; — paigaldatavad kindlaksmääratud ja sobivatesse pesadesse või aparaadiraamide riiulitesse; — võivad seejuures valikuliselt pakkuda ka muid lisafunktsioone peale elektrienergia mõõtmisega seonduvate. Väikse võimsusega mõõtetrafodega (ingl. lühend LPIT, nagu on määratletud standardisarjas EN 61869) töötamiseks ettenähtud arvestite vastavust käesolevale dokumendile saab testida vaid juhul kui sellised arvestid ja nende mõõtetrafod testitakse koos ja need seejuures vastavad otseühendusega arvestite nõuetele. MÄRKUS 3 Kaasaegsed elektriarvestid sisaldavad tavaliselt lisafunktsioone, nagu pinge amplituudi, voolu amplituudi, võimsuse, sageduse, võimsusteguri jne mõõtmise funktsioone; elektrikvaliteedi parameetrite mõõtmise funktsioone; koormuse juhtimise funktsioone; tarne-, aja-, katse-, raamatupidamis-, ja salvestusfunktsioone; andmesideliideseid ja nendega seotud andmeturbe funktsioone. Lisaks käesoleva dokumendi nõuetele võivad nendele kohalduda vastavaid funktsioone käsitlevad asjakohased standardid. Selliste funktsioonide nõuded jäävad aga käesoleva dokumendi reguleerimisalast välja. MÄRKUS 4 Tootenõuded võimsuse mõõtmis- ja seireseadmetele (ingl. lühend PMD) ning mõõtmisfunktsioonidele, nagu pinge amplituudi, voolutugevuse amplituudi, võimsuse, sageduse jne mõõtmine, on hõlmatud standardiga EN 61557-12:2008. Sellegipoolest pole standardile EN 61557-12:2008 vastavad seadmed ettenähtud kasutamiseks arveldusarvestitena, välja arvatud juhul kui need vastavad ka standarditele EN IEC 62052-11:2021/A11:2022 ja EN 50470-3:2022. MÄRKUS 5 Toitekvaliteedi mõõteriistadele (ingl. lühend PQI) esitatavad tootenõuded on hõlmatud standardiga EN 62586-1:2017. Nõuded elektrikvaliteedi mõõtmistehnikatele ja funktsioonidele on käsitletud standardis EN 61000-4-30:2015. Toitekvaliteedi mõõtmise funktsioonide testimise nõudeid käsitleb standard EN 62586-2:2017. Seda dokumenti ei kohaldata: — arvestitele, mille puhul võrgu nimipingest tulenev liinijuhi ja neutraaljuhi vaheline vahelduvpinge ületab 1000 V; — arvestitele, mis on ette nähtud ühendamiseks väikse võimsusega mõõtetrafodega (LPIT, nagu on määratletud standardisarjas EN 61869), kui neid katsetatakse ilma selliste mõõtetrafodeta; — mõõtesüsteemidele, mis koosnevad mitmest üksteisest füüsiliselt kaugel paiknevast seadmest (va mõõtetrafod, LPIT); — kantavatele arvestitele; MÄRKUS 6 Kantavad arvestid on arvestid, mis pole püsivalt ühendatud. — veeremis, sõidukites, laevades ja lennukites kasutatavad arvestid; — seadmed laboratoorseteks katseteks ja arvestite testimiseks; — standardikohased tugiarvestid; — andmeliidesed ligipääsuks arvesti registrisse; — elektrimõõteseadmete paigalduspesad või aparaadiraamid; — kõik lisafunktsioonid mida pakutakse elektriarvesti siseselt. Käesolev dokument ei hõlma meetmeid arvesti tööjõudlust salaja kahjustava võltsimise tuvastamiseks või vältimiseks. MÄRKUS 7 Konkreetsel turul kehtivad sellegipoolest asjakohased võltsimiste tuvastamise ja vältimise nõuded ning tootja ja ostja vahelise kokkuleppega kohalduvad katsemeetodid rikkumiste tuvastamiseks. MÄRKUS 8 Pettuste tuvastamise ja ennetamise nõuete ja katsemeetodite detailne kirjeldamine oleks kahjulik, sest niisugused tehnilised kirjeldused annaksid juhiseid võimalikele petturitele. MÄRKUS 9 Eri turgudelt on teateid paljudest erinevatest arvestite töö salajase mõjutamisega seotud pettusejuhtumitest. Seepärast suurendaks kõikvõimalikke rikkumisi tuvastavate ja vältivate arvestite projekteerimine põhjendamatult nende projekteerimise, kontrollimise ja valideerimise kulusid. MÄRKUS 10 Arveldustes kasutatavad süsteemid, sh tarkade arvestitega mõõtesüsteemid, suudavad tuvastada ebakorrapäraseid tarbimismustreid ja tavapärasest erinevaid võrgukadusid, see omakorda võimaldab leida võltsimiskahtlusega arvesteid. MÄRKUS 11 Trafoga töötavate arvestite puhul, mis on seotud voolutrafodega vastavalt standardile EN 61869-2, on voolutrafo standardne mõõtevahemik on 0,05 In kuni Imax täpsusklasside 0,1, 0,2, 0,5 ja 1 jaoks ning neid voolutrafosid kasutatakse käesoleva dokumendi kohaselt C-, B- ja A-klassi arvestite jaoks. MÄRKUS 12 Käesolev dokument ei täpsusta elektromagnetilisele emissioonile kehtivaid nõudeid, need on määratud standardi EN IEC 62052-11:2021/A11:2022 jaotises 9.3.14.
*
*
*
PDF
15,86 € koos KM-ga
PDF redline
19,04 € koos KM-ga
Paber
15,86 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 62479:2010

Väikesevõimsuseliste elektroonika- ja elektriseadmete hindamine nende vastavuse järgi inimesele toimivate elektromagnetväljade (10 MHz kuni 300 GHz) lubatavatele piirväärtustele
Uusim versioon Kehtiv alates 04.11.2010
Põhitekst + muudatus

EVS-EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Audio-, video-, informatsiooni- ja sidetehnoloogia seadmed. Osa 1: Ohutusnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 15.04.2020
Põhitekst + muudatus

EVS-EN ISO 4892-2:2013+A1:2021

Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps (ISO 4892-2:2013 + ISO 4892-2:2013/Amd 1:2021)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.09.2021
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 50470-1:2007+A1:2019

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 1: Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Klassidesse A, B ja C kuuluvad arvestid
Uusim versioon Kehtiv alates 15.02.2019