Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine number

16.11.2022
Alternate Text

EVS Teataja novembrikuu teine (15.11.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

Asutatud on uus komitee: EVS/TK 81 „Biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega desinfektantide ja pindade testmeetodid“.

6 uut tõlget kommenteerimisel:
CEN/TR 17741:2021 „Juhend standardi EN/ISO 29481-1 „Ehitusinformatsiooni mudelid“ mõistmiseks ja kasutamiseks. Informatsiooni edastamise käsiraamat. Osa 1: Metoodika ja vorming“,
EVS-EN 13888-1:2022 „Keraamiliste plaatide vuugisegud. Osa 1: Nõuded, klassifikatsioon, tähistamine, märgistamine ja sildistamine“,
EVS-EN ISO 19650-4:2022 „Hoonete ja tsiviilehitustöödega seotud informatsiooni organiseerimine ja digitaliseerimine, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimine (bim). Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimist kasutades. Osa 4: Infovahetus“,
prEN 16510-2-1 „Elamute tahkekütteseadmed. Osa 2-1: Tubased kütteseadmed“,
prEN 351-2 „Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahendiga immutatud täispuit. Osa 2: Juhised proovivõtu kohta kaitsevahendiga immutatud puidu analüüsiks“,
prEVS-ISO 21504 „Projekti-, programmi- ja portfellijuhtimine. Portfellijuhtimise juhised“.

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit:
CEN/TR 12566-5:2008 „Reovee väikepuhastid kuni 50 IE. Osa 5: Eelkäideldud heitvee filtersüsteemid",
EVS-EN 12390-17:2019 „Kivistunud betooni katsetamine Osa 17: Betooni roome määramine survel",
EVS-EN 12390-18:2021 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 18: Kloriidi migratsiooniteguri määramine",
EVS-EN 14399-1:2015 „Konstruktsioonilised eelpingestatavad kõrgtugevad poldikomplektid. Osa 1: Üldnõuded",
EVS-EN 933-5:2022 „Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 5: Purustatud terade protsentuaalse sisalduse määramine looduslikus jäme- ja fraktsioneerimata täitematerjalis",
EVS-ISO 28000:2022 „Turvalisus ja kerksus. Turvalisuse juhtimissüsteemid. Nõuded".

Uusi harmoneeritud standardeid lisandus direktiivile:
- Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed.

Head lugemist!