Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu 2023 teine number

15.03.2023
Alternate Text

EVS Teataja märtsikuu teine (15.03.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

1 uus tõlge on kommenteerimisel:
EVS-EN 13941-1:2019+A1:2021 „Kaugküttetorud - Soojusisoleeritud konsolideeritud üksik- ja kaksiktorusüsteemidele projekteerimine ja paigaldamine vahetult maasse paigaldatud soojaveevõrkudele. Osa 1: Projekteerimine“.

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit:
EVS 944:2023 „Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes",
CEN/TR 16798-4:2017 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 4: Standardi EN 16798-3 nõuete tõlgendamine. Mitteeluhooned. Ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemide jõudlusnõuded (moodulid M5-1, M5-4)",
EVS-EN 13725:2022 „Paiksete saasteallikate heited. Lõhnakontsentratsiooni määramine dünaamilise olfaktomeetria ja lõhna heitkoguse põhjal",
EVS-EN 16510-1:2023 „Elamute tahkekütteseadmed. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid",
EVS-EN 16510-2-1:2023 „Elamute tahkekütteseadmed. Osa 2-1: Tubased kütteseadmed",
EVS-EN ISO 22739:2023 „Plokiahelate ja hajusraamatute tehnoloogiad. Sõnavara",
EVS-IEC 60050-426:2023 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 426: Plahvatusohtlikud keskkonnad".

Koostamisel on 3 algupärase dokumendi uustöötlused:
prEVS 840 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“,
prEVS 875-6 „Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil“,
prEVS JUHEND 4 „Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“.

Pikendamisküsitlusel on 2 algupärast standardit:
EVS 585:2007 „Isikukood. Struktuur",
EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded".

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 812-1:2017 „Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara“.

Taaskehtestatud on 1 standard, mis oli varem eksliku seose tõttu tühistatud:
EVS-EN ISO 12085:1999 „Toote geomeetriline kirjeldus ja tehnilised andmed (GPS). Pinnatekstuur: profiilimeetod. Motiivi parameetrid“.

Tehnilise komitee EVS/TK 75 uueks nimetuseks on nüüd "Plokiahelate ja hajusraamatute tehnoloogiad".

Head lugemist!