Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja maikuu 2024 teine number

20.05.2024
Alternate Text

Amnaj Khetsamtip/Shutterstock.com

EVS Teataja maikuu teine (15.05.2024) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

8 uut tõlget on kommenteerimisel:
EN IEC 62061:2021/prA1:2023 „Masinate ohutus. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide funktsionaalne ohutus“,
EVS-EN 10248-1:2023 „Legeerimata terasest kuumvaltsitud sulundvaiseinad. Osa 1: Tehnilised tarnetingimused“,
EVS-EN 15026:2023 „Hoone elementide ja piirdetarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus. Niiskuslevi hindamine numbrilise modelleerimisega“,
EVS-EN 16941-1:2024 „Lokaalsed tehnilise vee süsteemid. Osa 1: Sademevee kasutussüsteemid“,
EVS-EN ISO 17294-1:2024 „Vee kvaliteet. Induktiivsidestatud plasma massispektromeetria (ICP-MS) rakendamine. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN ISO 9288:2022 Soojusisolatsioon. Soojuskiirgus. Sõnavara“,
prEN IEC 61439-3:2022 „Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud“,
prEN IEC 62305-3:2023 „Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule“.

Eestikeelsena saabus müügile 4 uut standardit ja 2 konsolideeritud standardit:
EVS-EN ISO 15610:2024 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Katsetatud keevitusmaterjalidel põhinev kvalifitseerimine",
EVS-EN ISO 6888-1:2021/A1:2023 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaaspositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parkeri agarsöötme kasutamise meetod. Muudatus 1" ja selle konsolideeritud versioon EVS-EN ISO 6888-1:2021+A1:2023,
EVS-EN ISO 6888-2:2021/A1:2023 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaaspositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 2: Küülikuplasma-fibrinogeenagarsöötme kasutamise meetod. Muudatus 1" ja selle konsolideeritud versioon EVS-EN ISO 6888-2:2021+A1:2023,
EVS-ISO 5725-1:2024 „Mõõtmismeetodite ja tulemuste mõõtetäpsus (mõõteõigsus ja korduvustäpsus). Osa 1: Üldpõhimõtted ja määratlused".

Standardile ilmus parandusEVS 860-5:2023/AC:2024 „Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 1: Üldreeglid“.

Ülevaatusküsitlusel on EVS 812-1:2017 „Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara“. 

Asutatud on uus projektkomitee: EVS/PK 84 „Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus“.

Direktiivi 2006/42/EÜ Masinad valdkonnas lisandus 13-le harmoneeritud standardile märkus ja direktiivi 2014/53/EL Raadioseadmed all lõppes kahe standardi harmoneeritus.

Head lugemist!