Asutatud on uus tehniline komitee CEN-CLC/JTC 22 – Kvanttehnoloogiad

27.10.2022
Alternate Text

Euroopa standardimisorganisatsioonid CEN-CENELEC on asutanud uue ühise tehnilise komitee "Kvanttehnoloogiad" (Quantum Technologies) ning sekretariaati hakkab haldama Saksa standardimisorganisatsioon (DIN).

Komitee eesmärk on luua standardeid, mis käsitlevad kvanttehniliste tulemite sh kvantvõimestavate tehnoloogiate, kvant-alamsüsteemide, kvantplatvormide ja -süsteemide, kvant-liitsüsteemide ja kvantrakenduste väljatöötamine järgmistes valdkondades: kvantmetroloogia, kvantandurtehnoloogia, kvantpildindus, kvantarvutus ja -simulatsioon, kvantside ja -krüptograafia. Samuti anda juhiseid teistele kvanttehnoloogiaga seotud tehnilistele komiteedele.

Uus komitee kaalub ka asjakohaste rahvusvaheliste standardite ülevõtmist teistel organisatsioonidelt nagu ISO/IEC JTC 1 ja selle allkomiteedelt. Tehniline komitee hakkab koostama standardeid Euroopa turu ja ühiskonna vajaduste toetamiseks, samuti ELi õigusaktide, poliitikate, põhimõtete ja väärtuste rahuldamiseks.

Valdkonnaga on Eesti tehnilistest komiteedest osaliselt seotud EVS/TK 04 "Infotehnoloogia" ja EVS/TK 38 "Metroloogia", kuid nad on otsustanud loodud komiteed tänase seisuga oma käsitlusalasse mitte lisada. Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Egle Kadastik.